Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Gobu”Stan’ın Gizemi (Kıpçaklar’a Giden Yol)Kitabı Hakkında

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sa.17, ss.317-322, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuğrul Tanyol’un Perspektifinden Şiirde Gelenek

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, sa.7, ss.99-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölüm Hükmü ve Olur Asra Bedel’de Toplumsal Belleğin Trajedisi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sa.11, ss.45-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Haşim de Ötelere Kaçışın Başlangıç Yeri Olarak “Zulmet” Şiiri

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.5, sa.1, ss.499-510, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necip Fazıl ın Hikâyelerinde Kaçınılmaz Son Ölüm

R u m e l i D E J o u r n a l o f L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e S t u d i e s, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II MEŞRUTİYET ROMANINDA SULTAN II ABDÜLHAMİD EKARŞI VERİLEN İKTİDAR MÜCADELESİ

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tuğrul Tanyol’un Perspektifinden Şiirde Gelenek

I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, cilt.6, ss.99-113

Hangi Mehmet Akif?

Mehmet Akif Ersoy Paneli, Türkiye, 24 Mart 2016

Mamuretü’l-Aziz’de Bir Edip: Muhittin Mekki

ULUSLARARASI HARPUT’A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.2, ss.103-115

Türk Tiyatrosunda Yıldırım Bayezid

ULUSLARARASIYILDIRIM BAYEZİD SEMPOZYUMU, 23 - 25 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Müsebbib

Gece Yayınları, Ankara, 2018