Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Gobu”Stan’ın Gizemi (Kıpçaklar’a Giden Yol)Kitabı Hakkında

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.17, pp.317-322, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tuğrul Tanyol’un Perspektifinden Şiirde Gelenek

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.7, pp.99-113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ölüm Hükmü ve Olur Asra Bedel’de Toplumsal Belleğin Trajedisi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.11, pp.45-58, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ahmet Haşim de Ötelere Kaçışın Başlangıç Yeri Olarak “Zulmet” Şiiri

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.5, no.1, pp.499-510, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Necip Fazıl ın Hikâyelerinde Kaçınılmaz Son Ölüm

R u m e l i D E J o u r n a l o f L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e S t u d i e s, 2016 (Other Refereed National Journals)

II MEŞRUTİYET ROMANINDA SULTAN II ABDÜLHAMİD EKARŞI VERİLEN İKTİDAR MÜCADELESİ

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tuğrul Tanyol’un Perspektifinden Şiirde Gelenek

I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu, Karabük, Turkey, 4 - 06 October 2017, vol.6, pp.99-113

Hangi Mehmet Akif?

Mehmet Akif Ersoy Paneli, Turkey, 24 March 2016

Mamuretü’l-Aziz’de Bir Edip: Muhittin Mekki

ULUSLARARASI HARPUT’A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU, 14 - 16 May 2015, vol.2, pp.103-115

Türk Tiyatrosunda Yıldırım Bayezid

ULUSLARARASIYILDIRIM BAYEZİD SEMPOZYUMU, 23 - 25 October 2015

Books & Book Chapters

Müsebbib

Gece Yayınları, Ankara, 2018