Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2011 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr), Türkiye

 • 2003 - 2006 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Fransa’da ilk ve orta dereceli okullarda coğrafya eğitim ve öğretiminin müfredat, metot ve araç-gereçler açısından değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr)

 • 2006 Yüksek Lisans

  Doğu Akdeniz kıyısında (Suriye, Lübnan, İsrail) yaşanan göçler ve devlet oluşum süreçlerine etkileri

  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C1 İleri Fransızca

 • C1 İleri İngilizce

 • C1 İleri İspanyolca