General Information

Biography

1970 Ankara doğumludur. 2018-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. Polimer karışımları ve alaşımları, polimer test teknolojisi, polimer kompozitleri ve mühendislik plastikleri uzmanlık alanları arasındadır. 2008-2009 ve 2014 yıllarında Michigan Technological University, Chemical Engineering Faculty’de polimer karışımları üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Bazı kamu ve özel kuruluşlarından ödüller almıştır. Yurtiçi ve yurt dışı dergilerde basılmış bir çok yayını, projesi ve atıfları mevcuttur. Seçkin Yayınevinden çıkan; Polimer Karışımları ve Teknolojisi (2013), Plastik Malzemelerin Test Teknikleri (2018), Ticari Plastikler (2019), Plastik İşleme Teknolojisi (2020) isimli kitapları ve Springer Yayınevinden çıkan  Sustainability in the Textile and Apparel Industries (2020)  isimli kitapta Sustainable Green-Based Composites from Renewable Resources in Textile: Industrial Cotton Wastes ve Use of Roselle (Hibiscus sabdariffa) in Composite Materials for Sustainability isimli  iki adet bölümü mevcuttur. Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (Gece kitaplığı -2021) kitabında, yüksek yoğunluklu polietilen kompozitlerin aşınma ve sürtünme performanslarına nano-çinko oksit katkısı ve proses şartlarının etkisinin belirlenmesi isimli bir bölüm yazmıştır.  


    

Institutional Information

Unit
Faculty of Technology
Department
Metallurgical and Materials Engineering
Program
Department of Polymer Science