Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmam Muhammed’in el-Muvatta’da Ebû Hanîfe’nin Hilafına Tercih Ettiği Görüşler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.593-615, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadının Mahremsiz Sefere Çıkması Hususunda Fıkhî Bir Analiz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.15, ss.206-243, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

ARAPÇA DİL BİLGİSİ

NİZAMİYE AKADEMİ, İstanbul, 2019