Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İmam Muhammed’in el-Muvatta’da Ebû Hanîfe’nin Hilafına Tercih Ettiği Görüşler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.14, pp.593-615, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kadının Mahremsiz Sefere Çıkması Hususunda Fıkhî Bir Analiz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, pp.206-243, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

ARAPÇA DİL BİLGİSİ

NİZAMİYE AKADEMİ, İstanbul, 2019