Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Ocak 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi

    Tez Savunma (Yüksek Lisans)