Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

UFRS 9 ve Beklenen Kredi Zararları Modeli

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.18, ss.51-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebeci Gözüyle Basel II

Mali Çözüm, ss.353-366, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Finansal Raporlamanın Geleceğine Yön Veren Gelişmeler

Muhasebe Bilim Dünyası dergisi, cilt.7, ss.99-113, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratıcı Muhasebede Özel Amaçlı Şirketlerin Rolü ve Enron Örneği

Muhasebe ve Denetime Bakış, ss.107-116, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesinde Son Gelişmeler

Mükellefin Dergisi, ss.103-112, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Significance of Fair Value Accounting and Current Developments on the Issue

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.325-332, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Menkul Kıymetleri Borsa Rayici ile Değerleme

Mükellefin Dergisi, ss.65-75, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür ve Muhasebe Değerleri:Hofstede ve Trompenaars

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.58-64, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Timeliness of Annual Reports in Turkey: An Empirical Study

7. Uluslararası Muhasebe Konferansı MÖDAV, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2010, cilt.13, ss.1-21