Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1982 - 1987 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

 • 1979 - 1982 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

 • 1974 - 1978 Lisans

  İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1987 Doktora

  Gelişmekte olan ülkelerde istikrar politikaları açısından kamu kesimi açıkları ve Türkiye için bir model denemesi

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü