Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fault Diagnosis of Rolling Bearings Using Data Mining Techniques and Boosting

JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.139, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GSM BASED CATHODIC PROTECTION SCADA SYSTEM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, ss.585-594, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Developing a PC- and SMS-mu C-based Stepper Motor Drive set

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, cilt.24, ss.23-31, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Süs havuzu sistemi tasarımı ve kontrolu

5. Uluslararası ileri teknolojiler sempozyumu Karabük, 13 Mayıs 2009, cilt.1, ss.1-7

The Importance of Legal Regulation At Removing Light Pollution in Turkey

1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress, 5 - 07 Eylül 2005

Akışkan Yataklı Kazan Tasarımı ve İmalatı

3 RD INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003