Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of the Optimum Use of UV Lacquers and Inks in the Offset Printing

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, ss.5133-5136, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of Brightness and Colour Characteristics of Mineral and Vegetable Oil-Based Offset Printing Ink

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.23, ss.2685-2687, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The evaluation of printability and nonenzymatic NADH reduction of 4 '-chlorophenylazo-2-naphthol for use as a printing pigment

SURFACE COATINGS INTERNATIONAL PART B-COATINGS TRANSACTIONS, cilt.88, ss.185-188, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In vitro and in vivo metabolism of ethyl 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzoate.

European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, cilt.30, ss.91-7, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The stability studies and in vitro hepatic microsomal metabolism of some alpha-phenyl-N-substituted nitrones in rats

EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS, cilt.29, ss.237-248, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yenilenebilir Kaynakların Mürekkep Üretiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.805-810, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

plastik film malzeme

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Waste and Environment Management in Printing Industry

European Journal of Engineering and Natural Sciences, ss.18-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tampon Baskı sisteminde tram sıklığının nokta kazancına etkisinin incelenmesi

JOURNAL OF ANADOLU BİL VOCATİONAL SCHOOL OF HİGHER EDUCATİON, ss.41-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital parametreler bla bla

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.5-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RFID (Akıllı Etiket) Teknolojisinin İncelenmesi

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esnek Ambalaj Baskısında Kullanılan Plastik Filmlerin Özellikleri ve Korona İşlemi

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mürekkep Analizlerinde Kromatografik Yöntemler

Plastik Ambalaj Teknolojisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alüminyum Kalıpla Yapılan Ofset Baskıda Su-Mürekkep Sınırının Baskı Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Serigrafi Baskıda Kâğıt Porozitesinin ve Dokuma Sıklığının Toplam Renk Farkı (ΔE) Üzerine Etkisi

9. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, cilt.1, ss.133-135

INVESTIGATION OF MAIN PROBLEMS CAUSED BY MATERIALS IN OFFSET PRINTING SYSTEM

7th Graphic Communications Technology Workshop-International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies-, Budapest, Macaristan, 21 - 22 Kasım 2019

Karton Gıda Ambalajlarında Baskı Mürekkepleri Kaynaklı Migrasyon Oluşumu ve Etkileri

3. ULUSLARARASI BASIM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.1-2

Ekolojik Ayak İzi Kavramı Basım Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

3. ULUSLARARASI BASIM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.1-2

The İmportance of Waste and Enviroment Management in Printing İndustry

III. İnternational Conference on Environmental Science and Tecnology, 19 - 23 Ekim 2017

Braille Alfabesi Baskısında Kağıt Gramajının Okunma Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

8th International Symposium on Graphic Engineering and Design, 24 - 27 Kasım 2016

Analysis of Hearing Loss as an Occupational Illness in Printing Industry and its Effects on the Worker

8th International Symposium on Graphic Engineering and Design, Novi-Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.481-487

Analysis of the Effect of Paper Grammage on the Reading Quality in Braille Printing

8th International Symposium on Graphic Engineering and Design, Novi-Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.37-46

Kağıt-Karton Su Yönünün Ambalaj Üretimindeki Öneminin İncelenmesi

Ambalaj 2009 Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 Kasım 2009, cilt.1, no.1, ss.149-157

Baskı Sistemlerine Ait Renk Evrenlerinin Karşılaştırılması

III. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 22 - 23 Ekim 2009

The Investigation of The Effect of Heating on The Printing Strength in The Thermal CtP Plates

III.Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.140-145

Metal Ofset Baskıda Silver Lak ve Kurutma Sıcaklığının Mürekkebin L*a*b* Değerlerine Etkisinin İncelenmesi

III.Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.301-309

Renk Yönetim Sisteminin Serigrafi Baskı Yöntemine Uygulanması

7. Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Fuarı, 10 - 12 Nisan 2008

Kâğıdın Yüzey Yapısına Bağlı Mürekkebin Işık Haslığı Değişiminin Tespiti

7. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2008, cilt.1, no.1, ss.394-400

Kâğıt Gözenekliliğinin, Baskı Mürekkebinin Emilmesine Etkisinin Tespiti

7. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2008, cilt.1, no.1, ss.401-405

Renk Yönetim Sisteminde Kalite Parametrelerinin İncelenmesi

V. Uluslararası Ambalaj ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2007, cilt.1, no.1, ss.1071-1078

UGRA 82 ISIT DIGITAL OR FİLM

TAGA 58.ANNUAL TECHNİCAL CONFERENCE, 19 - 21 Mart 2006

Bilgisayardan Kalıba Sistemi Kullanıcılarının Memnuniyeti

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2 - 05 Aralık 2004

Baskı Hızının Yüzeyi Pürüzlü Kağıtların Baskısının Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2004, cilt.1, no.1, ss.355-362

Ofset Baskı Problemlerinin Mikro Düzeyde İncelenmesi

V. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2004, cilt.1, no.1, ss.1-10

Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir Baskı Blanketlerinin Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 2002 - 28 Ekim 2003

Basım Endüstrisinde Kullanılan Kimyasalların Etkisinin ve Sembollerinin İşgörenlerce Algılanma Düzeyinin Tespiti

1. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2003, cilt.1, no.1, ss.318-325

Masaüstü Yayıncılık Operatörlerinin Ergonomik Koşullarının İncelenmesi

1. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2003, cilt.1, no.1, ss.326-336

Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat-Set WEB Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 26 - 28 Eylül 2002

PDF İN DOSYA YAPISI VE MATBAA SEKTÖRÜNE GETİRMİŞ OLDUĞU YENİLİKLER

I. ULUSLARARASI KATILIMLI KAĞIT-KARTON MÜREKKEP, MATBAA SEMPOZYUMU, 26 - 28 Eylül 2002

Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat set Web Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2002

Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir (Havalı) Baskı Blanketlerinin, Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2002, ss.199-209 Creative Commons License

RENK OLUŞUMUNDA VE BASKIDA HEXACROME TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

I. ULUSLARARASI KATILIMLI KAĞIT-KARTON MÜREKKEP, MATBAA SEMPOZYUMU, 26 - 28 Eylül 2002

Baskı Sistemlerinde, Farklı Baskıaltı Malzemeleri Üzerinde Trapping Ölçümü ve Değerlendirilmesi

IV. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2001, ss.263-270 Creative Commons License

Mürekkep ve Boya Endüstrisinde Renk Ölçümü

IV. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, 22 - 24 Kasım 2001

BASKI SİSTEMLERİNDE FARKLI BASKIALTI MALZEMELERİ ÜZERİNDE TRAPPİNG ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

IV.ULUSLARARASI BOYA, VERNİK,MÜREKKEP VE YARDIMCI MADDELER SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ, 16 - 19 Kasım 2001

Pürüzlü-Pürüzsüz Kağıt Yüzeyine Tramlı Baskıda Mekanik Nokta Şişmesinin Uygulamalı İncelenmesi

II. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2001, ss.337-349 Creative Commons License

XENOBİOTİCS IN THE PRİNTİNG INDUSTRY

4TH XENOBİOTİCS METABOLİSM AND TOXİCİTY WORKSHOP OF BALKAN COUNTRİES, 12 - 16 Nisan 2001

Yağ Esaslı Mürekkeplerin Emilerek Kurumasına Etki Eden Faktörler

Boya’95 Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, 22 - 24 Kasım 1995

Kitap & Kitap Bölümleri