Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Operasyonel mükemmellik üzerine bir model denemesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Belirsizlik ortamında fuzzy finansal oranlarla karar verme

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler (Yl) (Tezli)