Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cutting Rate and Surface Characteristic Analysis in CNC Wire Electrical Discharge Machining of Aluminium Bronze

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.26, sa.5, ss.1228-1233, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developments of 3D polycaprolactone/beta-tricalcium phosphate/collagen scaffolds for hard tissue engineering

JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, cilt.55, ss.849-855, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Identification of static surface form errors from cutting force distribution in flat-end milling processes

JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.37, sa.3, ss.1001-1013, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Three-dimensional finite element analysis of shaping curved root canals with the ProTaper and HeroShaper systems

JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.37, ss.541-547, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Methodology for Cutting Force Prediction in Side Milling

MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, cilt.29, ss.1429-1435, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A different approach aiming at fuel saving in a six cylinder internal combustion engines

Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, cilt.30, ss.759-766, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determination of Surface Qualities on Inclined Surface Machining with Acoustic Sound Pressure

STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, cilt.58, sa.10, ss.587-597, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Feedrate optimisation/scheduling on sculptured surface machining: a comprehensive review, applications and future directions

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.55, ss.1037-1067, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of molding conditions on the shrinkage and roundness of injection molded parts

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.46, ss.571-578, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Static, dynamic and fatigue analysis of a semi-automaticgun locking block

ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, cilt.16, sa.7, ss.2235-2244, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dimensional analyses and surface quality of the laser cutting process for engineering plastics

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.41, ss.259-267, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of Taguchi methods in the optimization of cutting parameters for surface finish and hole diameter accuracy in dry drilling processes

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, cilt.40, ss.458-469, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of drilled hole quality in Al 2024 alloy

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.37, ss.1051-1060, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Optimum Takım Seçimi

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.323-332, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of satisfaction function and distance measured based multi-criteria selection method on selection optimal cutting parameters

International Journal of Latest Engineering Research and Application, cilt.2, sa.11, ss.76-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of Satisfaction Function and Distance Measure BasedMulti-Criteria Selection Method on Selection Optimal CuttingParameters

International Journal of Latest Engineering Research and Applications, cilt.2, ss.76-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Experimental and Statistical Investigation on Shape Error in Interrupted Grinding

International Journal of Natural and Engineering Sciences, cilt.6, ss.77-81, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design prototype and experimental evaluation of a wheelchair treadmill

Acta Mechanica et Automatica, cilt.2, sa.3, ss.71-75, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Burulmaya Zorlanan Düzgün Kesitli Millerin Tasarımında Genetik Algoritma Tekniğinin Kullanılması

Marmara Ünviversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.15, ss.253-262, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

316L Paslanmaz Çeliklerin Kriyojenik Talaşlı İmalatında Nozul Konumlarının Etkisi

8th International Symposium on Machining (UTIS 2017), Antalya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.479-489

316L Paslanmaz Çeliklerin Kriyojenik Talaşlı İmalatında Nozul Konumlarının Etkisi

8th International Symposium on Machining (UTIS 2017), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.479-489

Modeling of Aerodynamic on Wind Turbine Blade using Q-Blade Software

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.18, ss.3932-3940

Interaction Analysis of Slewing Bearing using Hertz Theory and ANSYS Workbench Software

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.18, ss.3925-3931

Computational Design of Petrochemical Centrifugal Pump Casing under High Pressure

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.18, ss.4059-4066

Motorcycle Tire Design and FEM Analysis

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.66

Optimization of Machining Parameters with Surface Response Method for theTurning Process of ASTM B574 (Hastelloy C-22)

7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition, Muğla,Oludeniz, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2017, ss.32

Sanayi 4.0’ın Mesleki ve Teknik Eğitim Üzerine Etkileri

II. Eğitim Kongresi ”Eğitimden Üretime Sektörel İş Birliğine”, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, cilt.1, ss.640-648

Preference Based on Reasons of Vocational and Technical Secondary Schools in Turkey

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Barcelona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2013, cilt.141, ss.726-730 identifier

Diş Kök Kanalının Ve Protaper Ni Ti Kesici Uçların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi Ve Simülasyonu

3. Ulusal Tasarım İmalat Ve Analiz Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2012, cilt.1, ss.74-89

Frezelemede Kesici Takım Çapı, Ağız Sayısı ve Talaş Açısının Yüzey Pürüzlülüğü ve Kesici Takım Sehimlerine Etkileri

3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, 29-30 Kasım 2012, Balıkesir, (2012), Balıkesir, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2012

Sürdürülebilir Talaş Kaldırma İçin Tornalamada MQL Kullanarak Uygun Kesme Şartlarının Belirlenmesi

14th International Materials Symposium (Imsp’2012), Denizli, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, cilt.1, ss.1274-1280

Türkiye de Kalıpçılık Eğitimi Sorunlarının İrdelenmesi ve Öneriler

International Conference on New Horizons in Education (INTE2012), Plzen, Çek Cumhuriyeti, 5 - 07 Haziran 2012, cilt.1, ss.1636-1644

Experimental Techniques for Temperature Measurement In Drilling A Review with Application

13th International Materials Symposium (IMSP’2010), Denizli, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2010, cilt.1, ss.573-584

Serbest Şekilli Yüzeylerin İşlenmesinde Kesici Takım Geometrisi ve İşleme Stratejilerinin Şekil Hatasına Etkisi

International Science Technology Conference (ISTEC-2010), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Ekim 2010, cilt.1, ss.686-692

Optimization of The Workpiece Temperature When Dry Drilling An Aluminum Aerospace Alloy

13th International Materials Symposium (IMSP’2010), Pamukkale Üniversitesi, 14 Ekim 2010

AISI 1040 Çeliğinin Frezelenmesinde Yüzey Kalitesinin Kesici Takım Gürültüsünün Analizi ile Belirlenmesi

12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP’2008), Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, cilt.1, ss.47-54

Design prototype and experimental evaluation of wheelchair treadmill

4th International Conference Mechatronics Systems and Materials, Bialystok, Polonya, 14 - 17 Temmuz 2008, cilt.1, ss.131

Farklı Otomobil Modellerinin Aerodinamik Özelliklerinin Araştırılması

ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.1, ss.126-133

Kırık Kemik Tedavilerinde Kullanılan Dış Fiksatör Aletinin Test Cihazı Tasarımı ve İmalatı

3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003, cilt.2, ss.345-354

CNC Freze Tezgahlarında Yüzey Pürüzlülüğüne Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003, cilt.2, ss.317-329