Education Information

Education Information

 • 2002 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Polıtıcal Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  "Global production networks" in automotive industry: The case of Turkey

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  Bulgaristan göçmeni kadınların iş yaşamına ilişkin tutum ve davranışları

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli)