Education Information

Education Information

  • 2007 - 2013 Doctorate

    Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

  • 2013 Doctorate

    Duafâ literatürü: Doğuşu, gelişimi, başlıca özellikleri ve Rivâyetü'l-Hadis kitaplarıyla ilişkisi

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr.

Foreign Languages

  • C1 Advanced Arabic