Genel Bilgiler

Biyografi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). “Maktû Hadis ve Delil Değeri” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı (2007). Marmara Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı araştırma görevliliğine atandı (2007). ABD Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’ta (UCLA) (2009-10) ve Georgetown Üniversitesi’nde (2015-16) misafir araştırmacı olarak bulundu. "Duafâ Literatürü: Doğuşu, Gelişimi, Başlıca Özellikleri ve Rivâyetü'l-Hadis Kitaplarıyla İlişkisi" başlıklı doktora tezini tamamladı (2013). Bu tarihten itibaren Hadis Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Hadis Anabilim Dalı