Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1997 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1981 - 1985 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Türkiye

 • 1976 - 1981 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  İş kazaları ile stres, kaygı ve öfke kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi: 9 Türk ve 2 İngiliz tekstil fabrikasında yapılan bir araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 1985 Yüksek Lisans

  Ortaokul dönemindeki çocuklarda antropometrik ölçümlerin farklılaşmasının incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü