Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

'Önden Giden Ahbaba Selam Olsun' Aka Gündüz'ün Eserlerinde Ömer Seyfettin

Türk Dili, no.828, pp.36-39, 2020 (National Non-Refereed Journal)

BOSNA ŞARKISI PİYESİ ÖRNEĞİNDE BARIŞÇIL SÖYLEMİN İNŞASINDA MÜZİĞİN İŞLEVİ

Kültür Araştırmaları, vol.3, no.4, pp.37-49, 2020 (Other Refereed National Journals)

Savaş Daima Yıkımdır: Troya İçinde Vurdular Beni Piyesinde Savaş Karşıtı Söylemin İnşası

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.18, no.28, pp.61-82, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İhtirasın Bedeli Bağdat Hatun Piyesinde İntikam Peşinde İki İnsan: Togay ve Bağdat Hatun

Atatürk Üinversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), pp.213-224, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arayıştan Yeniden Doğuşa Arketipsel Eleştiri Bağlamında Matmazel Noraliya nın Koltuğu Romanı

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, pp.57-80, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öteki ne Aşk ya da Bir Mazide Kalış Hikâyesi Gül Mevsimidir

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, pp.93-117, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mehlika Sultan dan Masal a Yedi Doğulu Gencin Batı yla İmtihanı

Künye, pp.52-56, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Beyhude Ömrüm Hikayesinde Kahramanın Suyun Ardındaki Yolculuğu

Erdem, pp.47-61, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tufandan Önce Hikâyesinde Oyun ve Afet Arasında Kasaba Halkının Dramı

Yeni Türk Edebiyatı, pp.21-34, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gül Yetiştiren Adam

Türk Edebiyatı, pp.38-41, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Evin Sahibi Hikâyesinde Yılanın Sembolik Anlamları ve Folklorik Unsurlar

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, pp.41-58, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türk Edebiyatında Unutulmuş Bir İsim Hikmet Şevki ve Aşk Mahkumu Romanı

Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.30, pp.127-144, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kendi Mezarını Kazan Adam Hikâyesinde Tekliğin Simgesi Sığınak ve Dost Olarak Meşe Ağacı

Turkish Studies, vol.6, pp.1415-1422, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde Mustafa Nihat Özön ve Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TAED)., vol.45, pp.167-192, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İsmail Safa nın Şiirlerinde Merhamet Teması

Türk Kültürü İncelemeleri, vol.24, pp.221-244, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rumeli nin Kaybının Türk Şiirindeki Akisleri

Türkbilig, vol.21, pp.183-206, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

XX Yüzyılın Başlarında Balkanlardaki Siyasî ve Etnik Çatışmaların Ömer Seyfettin in Hikâyelerine Yansıması

Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.29, pp.163-187, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Siyasi Tarih Tanığı Olarak Ölüm Daha Güzeldi Romanı

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, vol.1, pp.135-166, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mehmet Akif'in Şiirlerinde Vicdan

3. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu, Burdur, Turkey, 27 October 2021, pp.513-519

Mehmet Âkif’in Manzum Anlatılarında Kurgu ve Gerçeklik

ULUSLARARASI İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 100. YILI ve TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARINDA HÜRRİYET FİKRİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 25 June 2021, pp.241-259

28 Şubat Darbesine Giden Süreci Yağmurdan Sonra Romanından Okumak

1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, Giresun, Turkey, 11 - 12 May 2017

İlk Aşk Hikâyesi, ”Fahriye Abla” Şiiri ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak Filminde Platonik Aşıkların Trajedisi

I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Gelenek ve Modernleşme Sempozyumu, Karabük, Turkey, 4 - 06 October 2017, pp.188-197 Sustainable Development

Rumeli nin Fetih Destanını Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya nın Şiirlerinden Okumak

10. Uluslar Arası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 04 November 2016

Nesillere Öncü ve Örnek Üç İdealize Şahsiyet Abidesi Asım Gül Yetiştiren Adam ve Yedinci Oğul

Vefatının 80. Yılında Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 27 - 28 December 2016, pp.108-117

Yüreği Bosna da Kalanların Romanı Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi

3. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Konya, Turkey, 27 - 29 November 2015

Books & Book Chapters

Osmanoflar Romanı Örneğinde Bir Beldenin Yurt Edilmesinde Mimari, Nüfus ve Nüfuzun İşlevselliği

in: PÂYİDÂR Balkanlar Üzerine Dil-Tarih-Edebiyat Araştırmaları, Güreşir, Salih Koralp-Dervişoğlu, Mehmet, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.83-95, 2021

Şehir ve Medeniyet Bağlamında Mehmet Âkif'in Şiirlerinde İstanbul

in: 100. YILINDA İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMET ÂKİF, Tuğrul, Mehmet-Salık, Nuri, Editor, TBMM Yayınları, Ankara, pp.575-587, 2021

Çanakkale'nin Mehmet Âkif'i, Mehmet Âkif'in Çanakkale'si

in: ÇANAKKALE EDEBİYAT ATLASI Şairler, Yazarlar, Kurumlar, Kuruluşlar ve Ötesi, Güngör, Bilgin, Editor, Paradigma Akademi Yayınevi, Çanakkale, pp.107-117, 2021

Avrupa Şehirleri Örneğinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Şehir ve Görsel Sanatlar

in: Ahmet Hamdi Tanpınar Kitabı, Başpınar, Mustafa- Yılmaz, Ercan, Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.30-44, 2021

Ayın Sûretinde Özyurdu ve Anneyi Bulmak: Halit Ziya'nın 'Onu Beklerken' Hikâyesi, Ahmet Haşim'in Şi'r-i Kamer Adlı Şiir Kitabı ve Radu Mihaileanu'nun Bir Şans Daha Filminde Ay İle Söyleşi

in: Servet-i Fünun Dergisi ve Servet-i Fünun Topluluğu Edebiyatı, Kurt, Ali, Editor, Gölcük Belediyesi Yayınları, Kocaeli, pp.413-432, 2020

Beyaz Gemi Romanında Suyun Sembolik Anlam ve Açılımları

in: Aytmatov Araştırmaları, Yavuz Yasin, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.51-58, 2020

Kurmaca Kişilikten Sembolize Şahsiyete Mehmet Akif Ersoy’un Âsım’ı

in: ”Kurmaca Kişilikten Sembolize Şahsiyete Mehmet Akif Ersoy’un Âsım’ı”, İdeal Türk Eğitimde İdeal İnsan ve Milli Kimlik Arayışları, Alie Fuat Arıcı-Mustafa Başaran, Editor, TEDEV Yayınları, İstanbul, pp.387-395, 2019

İdealizm ve Tahammülün Bittiği Yerde Sefer ve Göç Vardır: İstanbul’da Akademide ve Aşkta Sevincini Bumalayanlar İçin Bir Sığınak Olarak Taşoluk Köyü

in: ”İdealizm ve Tahammülün Bittiği Yerde Sefer ve Göç Vardır: İstanbul’da Akademide ve Aşkta Sevincini Bumalayanlar İçin Bir Sığınak Olarak Taşoluk Köyü”, Göç ve Kimlik, Levent Bilgi, Editor, Nida Akademi, İstanbul, pp.182-204, 2019 Sustainable Development

Vicdanın Sesiyle Vuslata Ermek:Şemsettin Sami’nin Vicdan Piyesinde EndülüsMüslümanlarının Dramları

in: ”Vicdanın Sesiyle Vuslata Ermek:Şemsettin Sami’nin Vicdan Piyesinde EndülüsMüslümanlarının Dramları”, Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, Üzeyir Aslan, Hakan Taş, Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.404-411, 2019

Tarihî Dokuyla Tabiatın Terkibi Yahya Kemal’in Şiirlerinde İstanbul’xxun Coğrafi Güzelliği

in: ”Tarihî Dokuyla Tabiatın Terkibi Yahya Kemal’xxin Şiirlerinde İstanbul’un Coğrafi Güzelliği”, Edebiyatın İzinde Edebiyat ve Coğrafyalar, Didem Ardalı Büyükarman-Seval Şahin-Banu Öztürk-Tülin Ural, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.140-147, 2019

Avrupa’da Bir Cevelan’da Tiyatroya ve Operaya Bakış

in: Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’xxda Bir Cevelan, Selim Somuncu, Editor, Manas Yayıncılık, Elazığ, pp.97-115, 2018

Rumeli’ye Elveda Derken: Bulgaristan TürklerininTrajedisinin Galip Sertel’in Şiirlerindeki Yansımaları..

in: ”Rumeli’ye Elveda Derken: Bulgaristan TürklerininTrajedisinin Galip Sertel’in Şiirlerindeki Yansımaları”, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Özel Sayısı, Ali İhsan Öbek-Yüksel Topaloğlu-Oğuzhan Durmuş, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.524-538, 2017

Servet-i Fünun’dan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Manzum Hikaye

Hece Yayınları (I. Baskı Kitabevi Yayınları, İstanbul 2012), Ankara, 2016