Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Aka Gündüz'ün Roman, Hikaye ve Tiyatrolarında Sosyal Meseleler (1909-1958)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli)

 • 2004 Postgraduate

  Hayat Mecmuasında Edebi Muhteva (Şiir ve Hikaye, 1926-1929)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English