Arş.Gör.

MERVE SARIKAYA


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - 2018

2016 - 2018

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

2014 - 2016

2014 - 2016

Yüksek Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ekonomi Hukuku, Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2008 - 2013

2008 - 2013

Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

2019

2019

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Mesleki Eğitim

Özyeğin Üniversitesi

Araştırma Alanları

Ticaret Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

7226 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1’İN ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE ETKİSİ

Sarıkaya S. , Tuğsavul M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.243-266, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2021

2021

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA KATILMAYA YETKİLİ VE KATILMAK ZORUNDA OLANLAR İLE KATILMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Tuğsavul M.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.1, ss.415-460, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Teminat Senetlerinden Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi

TUĞSAVUL M.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.35, ss.215-240, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Kambiyo Senetlerinde Tahkim Kaydı

SARIKAYA S. , TUĞSAVUL M.

Milletlerarası Özel Hukukta Kambiyo Senetleri ile İlgili Güncel Gelişmeler, Türkiye, 12 Aralık 2020

Kitap & Kitap Bölümleri