Genel Bilgiler

Biyografi

Merve Özdemirkıran 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra Institut d’études politiques de Paris’in (Sciences Po) Orta Doğu programından, « 2003 sonrası Türkiye’nin Irak politikası : çatışma ya da işbirliği ? » başlıklı teziyle Eylül 2007’de Master derecesini almıştır. Haziran 2013’te yine aynı ünivesitenin Uluslararası çalışma ve araştırmalar merkezinde (CERI) doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi Kuzey Irak’a yatırım yapan Türk iş adamları üzerine odaklanmış olup Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin devlet inşası sürecini ve Türk Dış Politikasını bu ekonomik aktörler üzerinden incelemektedir. Merve Özdemirkıran 2010-2013 arasında Paris Sciences Po ve Paris 13 Üniversitelerinde ders vermiş, 2013-2015 arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmıştır. 2015’ten beri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Ulusötesi aktörler, devlet inşası süreçleri, dış politika yapım süreci, ekonomi-kimlik ilişkisi, diasporalar ve feminist uluslararası ilişkiler başlıca çalışma konuları arasındadır.

İletişim : merve.ozdemirkiran@marmara.edu.tr 

Kurum Bilgileri

Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı