Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Timeliness of Financial Reporting in Turkey

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.29, no.337, pp.73-93, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

İyileştirme Projelerinin Hazırlanması

Marmara Business Review, vol.1, pp.59-71, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Improvement Project Of Science Construction PLC

Journal of Business Case Studies, vol.9, no.3, pp.227-234, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting Evidence from Turkey

International Journal of Business Research, vol.3, no.11, pp.26-47, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Axor Te Projesi Çerçevesinde Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanması

Dayanışma Dergisi, no.110, pp.21-34, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yazılımların TMS 38 e Göre Değerlemesi

Mali Çözüm, vol.2, no.98, pp.25-40, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların Raporlanması TMS 10

Muhasebe Bilim Dünyasi Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-19, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Corporate Governance and Bank Performance: Evidence From Turkey

2018 Las Vegas Conference on Business, Economics, Finance and Accounting, 20 - 22 October 2018

Student Self-Efficacy in Introduction to Accounting: A Case Study From Turkey

International Conference Education, Research and Development, 4 - 08 September 2017, vol.15, pp.246-253

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar Borçlanma Maliyetleri Yabancı Para Çevrim İşlemleri Teşvik ve Yardımlar Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı (YFRÇ) Uygulama Çalıştayı ve YFRÇ İhtiyacı ve Uygulama Üzerine Değerlendirmeler Paneli, İstanbul, Turkey, 24 - 25 February 2017, pp.181-224

Readability of Corporate Governance Compliance Reports in Turkey

2015 OASIS/IAABR – Las Vegas International Multidisciplinary Academic Conference, 25 - 27 October 2015, vol.5, pp.19-27

Books & Book Chapters

Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar

in: İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Cömert Nuran, Ersen Cömert Çağla, Editor, İSMMMO Yayınları, İstanbul, pp.49-54, 2018

Risikomanagement bei Unternehmensfusionen und -übernahmen

in: Risikomanagement im Unternehmen: Interkulturelle Betrachtungen zwischen Deutschland, Österreich und der Türkei, Schöning Stephan, Gögüş Handan Sümer, Pernsteiner Helmut, Editor, Springer Gabler, Wiesbaden, pp.231-244, 2017

Yüksek Kaliteli Finansal Raporlama, Finansal Performans ve Kurumsal İtibar

in: İtibar Yönetimi, Sumer Haluk, Pernsteiner Helmut, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.171-189, 2014

Analyse der finanzillen Lage der IMKB-100 Unternehmen waehrend der Krise

in: Management in Emerging Markets, Helmut Pernsteiner, Haluk Sumer, Editor, Linde Verlag, Viyana, pp.47-68, 2010