Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Activated flux TIG welding of austenitic stainless steels

EMERGING MATERIALS RESEARCH, cilt.9, sa.4, ss.1041-1055, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of welding parameters on penetration depth in mild steel A-TIG welding

SCIENTIA IRANICA, cilt.26, sa.3, ss.1400-1404, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activated flux TIG welding of non- ferrous metals

Indian Journal Of Chemical Technology, cilt.26, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Artificial neural network modelling for polyethylene FSSW parameters

SCIENTIA IRANICA, cilt.25, sa.3, ss.1266-1271, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ PERFORMANSINA ETKİLERİ

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.27, sa.2, ss.439-445, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Friction stir spot welding parameters for polypropylene sheets

Scientific Research And Essays, cilt.7, ss.947-956, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

EFFECTS OF FRICTION STIR SPOT WELDING PARAMETERS ON THE WELD FRACTURE LOAD OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE SHEETS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.2, ss.439-445, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Spectrum Analysis of GMA Welter in Various Working Modes

ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, cilt.9, sa.4, ss.5-16, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of probe properties on ultrasonic inspection of austenitic stainless steel weldments

Scientific Research And Essays, cilt.6, ss.305-312, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Activated Flux TIG Welding Of Non-Ferrous Metals

INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING SCIENCE AND APPLICATION, cilt.3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ANGULAR DISTORTION IN BUTT ARCWELDING

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND APPLICATION, cilt.2, ss.137-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Optimization of Welding Tool Materialand Welding Parameters in Friction Stir SpotWelding of Plastics Using TaguchiExperimental Design

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND APPLICATION, cilt.2, sa.2, ss.47-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birincil Kaynak Parametrelerinin FCAW Çelik Kaynak Formuna Etkileri

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alaşımsız Çelik Levhaların A-TIG Kaynağında Kaynak Parametrelerinin ve Macunun Dikiş Derinliğine Tesirleri ve Optimizasyonu

Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, cilt.3, ss.51-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Activated Flux TIG Welding of Austenitic Stainless Steels.

Journal of Scientific and Engineering Research, cilt.4, ss.169-177, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of Tool Pin Geometry in Friction Stir Spot Welded Polymer Sheets

Journal of Scientific and Engineering Research, cilt.3, ss.15-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pin profile and shoulder geometry effects in friction stir spot welded polymer sheets

The Internatinol Journal of Engineering and Science, cilt.5, ss.29-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF WELDING CURRENT AND ARC VOLTAGE ON FCAW WELD BEAD GEOMETRY

International Journal of Research in Engineering and Technology, cilt.4, ss.23-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polietilen Levhaların Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Kaynak Kopma Kuvvetine Etkileri

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.439-445, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Takım Geometrisinin Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağına Tesiri

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.265-270, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TİCARİ SAF TİTANYUM METALLERİNİN ERGİMELİ KAYNAKLARI

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2020, ss.712-724

ALIN KAYNAKLARINDA AÇISAL ÇARPILMA

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2020, ss.701-712

”KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK STRES KONSANTRASYON FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ”

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.1263-1270

KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK GERİLME YIĞILMA FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

5RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019

ISI EŞANJÖRLERİNDE TERMAL KOROZYON VE BAKIM ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ

5RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019

Effect of Weld Undercut Geometry on Static Stress Concentration

7th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2020), Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019

Effect of Tool Geometry and Welding Parameters on FSSW of 1050 Aluminium Alloy

7th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2020), Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019

Artifical Neural Network Modelling for Polyethylene FSSW Parameters

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.641

Artifical Neural Network Modelling for Prediction of SNR Effected by Probe Properties on Ultrasonic Inspection of Austenitic Stainless Steel Weldments

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.648

Activated Flux TIG Welding of steel: Review

ICCESEN 2017, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017

St44 ÇELİĞİNİN KAYNAĞI

1st International Conference on Engineering Technologyand Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

GALVANZE ÇELKLERN NOKTA KAYNAGINDA ELEKTRODLARINDEFORMASYONU

2. Ulusal Tasarım malat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2010, ss.200-210

Tozaltı Kaynağında Kaynak Üretim Maliyetinin Bilgisayarla Hesaplanması

2. . Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2010

TOZALTI KAYNAGINDA KAYNAK ÜRETİM MALİYETNİNBİLGİSAYARLA HESAPLANMASI

2. Ulusal Tasarım malat ve Analiz Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2010, ss.599-608

NORMALİZE St52 ÇELİKLERİN ULTRASONİK MUAYENESİULTRASONIC INSPECTION OF NORMALIZED St52 STEELS

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009

Elektrik Ark Kaynaklarında Ergonomi

IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2007

Farklı Kalınlıktaki SAE 1010 Saçların Elektrik Direnç Nokta Kaynak Dikişinin Ultrasonik Muayenesi

IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2007

Çelik Elektrik Ark Kaynakçısının Karşılaştığı Mesleki Tehlikeler

VI. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2007

T Kaynaklı SAE 304L Ostenitik Paslanmaz Çeliğin Ultrasonik Muayenesi

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2007

Endüstri Meslek Liselerinde Elektrik Ark Kaynak Tekniği İş Emniyet Eğitimi

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2007

SAE 1010 Saçlarının Elektrik Direnç Nokta Kaynak Dikişlerinin Ultrasonik Muayenesi

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007

SAE 304L Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin Ultrasonik Muayenesi

13th International Energy, Cogeneration and Enviremental Technologies Conference Exhibition, 30 - 31 Mayıs 2007

Termik Santral Kazan Borularının Tamir Kaynaklarının Muayenesi

Cogeneration and Enviremental Technologies Conference Exhibition, 30 - 31 Mayıs 2007

Ultrasonik Sertlik Ölçümü

3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 16 - 17 Haziran 2006

Welding Fumes in Electric Arc Welding of Steels

Proceedings of 11th International Materials Symposium, 19 - 21 Nisan 2006

Ultrasonic Inspection of SAE 304L Austenitic Stainless Steel Weldment Notches

Proceedings of 11th International Materials Symposium, 19 - 21 Nisan 2006

SAE 304L Paslanmaz Çeliği Itabındaki Çentiğin Ultrosonik Muayenesi

1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress, İstanbul, Türkiye, 05 Eylül 2005 - 07 Eylül 1999

Ultrasonik Ses Hız Ölçümü ile Metal Sertliğinin Tespiti

1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress, 5 - 07 Eylül 2005

Bir Ucu Ankastre Bağlı Profillede Kaynak Çarpılmaları

Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Eylül 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

CP-Ti METALLERİNİN ERGİMELİ KAYNAK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, KALAYCIOĞLU HÜLYA, YALÇINKAYA SENAİ, Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.151-168, 2020

”KAYNAKTA YANMA OLUKLARININ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ”

MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Adnan DİKİCİOĞLU,Gülsemin HAZER, Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Senai YALÇINKAYA,, Editör, Güven Plus Grup A.Ş Yaynları,, İstanbul, ss.84-112, 2019