Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effects of undercut geometry on the static stress concentration factor of welds

EMERGING MATERIALS RESEARCH, vol.10, no.3, pp.272-277, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of Factors Affecting Friction Stir Welding of Polyethylene by ANOVA Analysis

Materials Science-Medziagotyra, vol.27, no.3, pp.367-372, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Activated flux TIG welding of austenitic stainless steels

EMERGING MATERIALS RESEARCH, vol.9, no.4, pp.1041-1055, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effects of welding parameters on penetration depth in mild steel A-TIG welding

SCIENTIA IRANICA, vol.26, no.3, pp.1400-1404, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Activated Flux TIG Welding Of Non-Ferrous Metals

INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING SCIENCE AND APPLICATION, vol.3, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Activated flux TIG welding of non- ferrous metals

Indian Journal Of Chemical Technology, vol.26, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Artificial neural network modelling for polyethylene FSSW parameters

SCIENTIA IRANICA, vol.25, no.3, pp.1266-1271, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFECTS OF FRICTION STIR SPOT WELDING PARAMETERS ON THE WELD FRACTURE LOAD OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE SHEETS

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.27, no.2, pp.439-445, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License

Friction stir spot welding parameters for polypropylene sheets

Scientific Research And Essays, vol.7, pp.947-956, 2012 (Journal Indexed in SCI)

EFFECTS OF FRICTION STIR SPOT WELDING PARAMETERS ON THE WELD FRACTURE LOAD OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE SHEETS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, no.2, pp.439-445, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Spectrum Analysis of GMA Welter in Various Working Modes

ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, vol.9, no.4, pp.5-16, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

ANGULAR DISTORTION IN BUTT ARCWELDING

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND APPLICATION, vol.2, pp.137-144, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Optimization of Welding Tool Material and Welding Parameters in Friction Stir Spot Welding of Plastics Using Taguchi Experimental Design

International Journal of Engineering Science and Application, vol.2, pp.47-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Optimization of Welding Tool Materialand Welding Parameters in Friction Stir SpotWelding of Plastics Using TaguchiExperimental Design

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND APPLICATION, vol.2, no.2, pp.47-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birincil Kaynak Parametrelerinin FCAW Çelik Kaynak Formuna Etkileri

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, pp.1-5, 2018 (Other Refereed National Journals)

Alaşımsız Çelik Levhaların A-TIG Kaynağında Kaynak Parametrelerinin ve Macunun Dikiş Derinliğine Tesirleri ve Optimizasyonu

Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, vol.3, pp.51-60, 2017 (Other Refereed National Journals)

Activated Flux TIG Welding of Austenitic Stainless Steels.

Journal of Scientific and Engineering Research, vol.4, pp.169-177, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Influence of Tool Pin Geometry in Friction Stir Spot Welded Polymer Sheets

Journal of Scientific and Engineering Research, vol.3, pp.15-22, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pin profile and shoulder geometry effects in friction stir spot welded polymer sheets

The Internatinol Journal of Engineering and Science, vol.5, pp.29-36, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF WELDING CURRENT AND ARC VOLTAGE ON FCAW WELD BEAD GEOMETRY

International Journal of Research in Engineering and Technology, vol.4, pp.23-28, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF FRICTION STIR SPOT WELDING PARAMETERS ON THE WELD FRACTURE LOAD OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE SHEETS

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.439-445, 2012 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Takım Geometrisinin Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağına Tesiri

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.265-270, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Essentials Of Angular Distortion In Fusion Butt Welds

3rd International Conference on Natural and Applied Science and Engineering (ICNASEN-2021), Turkey, 16 April 2021, pp.28

Ultrasonic Inspection Of Austenitic Stainless SteelWeldments Haz Defects

3rd International Conference on Natural and Applied Science and Engineering (ICNASEN-2021), Turkey, 16 April 2021

ALIN KAYNAKLARINDA AÇISAL ÇARPILMA

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.701-712

TİCARİ SAF TİTANYUM METALLERİNİN ERGİMELİ KAYNAKLARI

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.712-724

”KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK STRES KONSANTRASYON FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ”

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.1, pp.1263-1270

KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK GERİLME YIĞILMA FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

5RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019

ISI EŞANJÖRLERİNDE TERMAL KOROZYON VE BAKIM ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ

5RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019

Effect of Tool Geometry and Welding Parameters on FSSW of 1050 Aluminium Alloy

7th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2020), Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2019

Effect of Weld Undercut Geometry on Static Stress Concentration

7th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2020), Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2019

Artifical Neural Network Modelling for Polyethylene FSSW Parameters

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.641

Artifical Neural Network Modelling for Prediction of SNR Effected by Probe Properties on Ultrasonic Inspection of Austenitic Stainless Steel Weldments

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.648

Activated Flux TIG Welding of steel: Review

ICCESEN 2017, Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017

St44 ÇELİĞİNİN KAYNAĞI

1st International Conference on Engineering Technologyand Applied Sciences, 21 - 22 April 2016

GALVANZE ÇELKLERN NOKTA KAYNAGINDA ELEKTRODLARINDEFORMASYONU

2. Ulusal Tasarım malat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 12 November 2010, pp.200-210

Tozaltı Kaynağında Kaynak Üretim Maliyetinin Bilgisayarla Hesaplanması

2. . Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 12 November 2010

TOZALTI KAYNAGINDA KAYNAK ÜRETİM MALİYETNİNBİLGİSAYARLA HESAPLANMASI

2. Ulusal Tasarım malat ve Analiz Kongresi, Turkey, 11 - 12 November 2010, pp.599-608

NORMALİZE St52 ÇELİKLERİN ULTRASONİK MUAYENESİULTRASONIC INSPECTION OF NORMALIZED St52 STEELS

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Farklı Kalınlıktaki SAE 1010 Saçların Elektrik Direnç Nokta Kaynak Dikişinin Ultrasonik Muayenesi

IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Turkey, 24 - 25 November 2007

Elektrik Ark Kaynaklarında Ergonomi

IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Turkey, 24 - 25 November 2007

Çelik Elektrik Ark Kaynakçısının Karşılaştığı Mesleki Tehlikeler

VI. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 9 - 10 November 2007

Endüstri Meslek Liselerinde Elektrik Ark Kaynak Tekniği İş Emniyet Eğitimi

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 October 2007

T Kaynaklı SAE 304L Ostenitik Paslanmaz Çeliğin Ultrasonik Muayenesi

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 5 - 07 October 2007

SAE 1010 Saçlarının Elektrik Direnç Nokta Kaynak Dikişlerinin Ultrasonik Muayenesi

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 June 2007

Termik Santral Kazan Borularının Tamir Kaynaklarının Muayenesi

Cogeneration and Enviremental Technologies Conference Exhibition, 30 - 31 May 2007

SAE 304L Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin Ultrasonik Muayenesi

13th International Energy, Cogeneration and Enviremental Technologies Conference Exhibition, 30 - 31 May 2007

Ultrasonik Sertlik Ölçümü

3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Turkey, 16 - 17 June 2006

Ultrasonic Inspection of SAE 304L Austenitic Stainless Steel Weldment Notches

Proceedings of 11th International Materials Symposium, 19 - 21 April 2006

Welding Fumes in Electric Arc Welding of Steels

Proceedings of 11th International Materials Symposium, 19 - 21 April 2006

SAE 304L Paslanmaz Çeliği Itabındaki Çentiğin Ultrosonik Muayenesi

1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress, İstanbul, Turkey, 05 September 2005 - 07 September 1999

Ultrasonik Ses Hız Ölçümü ile Metal Sertliğinin Tespiti

1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress, 5 - 07 September 2005

Bir Ucu Ankastre Bağlı Profillede Kaynak Çarpılmaları

Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, Turkey, 1 - 02 September 2000

Books & Book Chapters

CP-Ti METALLERİNİN ERGİMELİ KAYNAK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, KALAYCIOĞLU HÜLYA, YALÇINKAYA SENAİ, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.151-168, 2020

”KAYNAKTA YANMA OLUKLARININ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ”

in: MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Adnan DİKİCİOĞLU,Gülsemin HAZER, Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Senai YALÇINKAYA,, Editor, Güven Plus Grup A.Ş Yaynları,, İstanbul, pp.84-112, 2019