General Information

Biography

Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilimdalında 2011 yılında tamamlamıştır. 2016 yılında aynı alanda Doçent ünvanını almıştır.  Halen Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanlığı ve Ebelik Anabilimdalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 

Institutional Information

Unit
Faculty of Health Sciences
Department
Midwifery
Program
Department of Midwifery