Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Evde Okul Politikası: Amerika, Kanada ve Avustalya Örneği

Eğitim Politikaları: Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uyugulamalar, Ayşen Bakioğlu, Mithat Korumaz, Editör, Nobel, Ankara, ss.399-435, 2019