Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2017 Yüksek Lisans

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2009 - 2014 Lisans

  İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Yüksek Lisans

  MÜBÂREKFÛRÎ'NİN TUHFETÜ'L-AHVEZÎ ADLI ESERİNDE AYNÎ'YE İTİRAZLARI

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü