Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Berlin Türk Toplumunun Türkiye –Avrupa Birliği İlişkilerine Bakışına Yönelik Bir Anket Değerlendirmesi

Marmara Journal of European Studies, cilt.25, ss.41-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya’daki Türk Göçmenlerin Türkiye - Avrupa Birliği Süreci’ne Bakışı: Bir Anket Değerlendirmesi

Marmara Journal of European Studies, cilt.25, ss.35-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Customs Union in the Context of EU Turkey Relations An Evaluation of Current Debates

Marmara Journal of European Studies, cilt.24, sa.2, ss.1-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktuelle Debatten Über Die Türkei EU Beziehungen Herausforderungen und Chancen

Marmara Zeitschrift für Deutsch-Türkische Studien, cilt.5, ss.1-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Almanya’daki Türk Lobi Gücünün Rolü

Marmara Journal of European Studies, cilt.20, sa.2, ss.141-163, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliğinin Genişleme Sürecinde Türk Alman İlişkileri

Marmara Avrupa Birliği Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.191-213, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akademisyenlerin Türkiye-AB İlişkileri Sürecine Bakışı: Türkiye’deki ÜniversitelerdeBir Alan Çalışması

Uluslararası İlişkiler Konseyi - Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

Avrupalı Türklerin Siyasî Perspfektifleri: Almanya Örneğinde Bir Analiz

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, ss.557-583

Türkiye AB İlişkilerinde Güncel Durum

Kültarlerarası Etkileşim ve Göç Çerçevesinde AB ve Türkiye - Almanya İlişkileri, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri