Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akademisyenlerin Türkiye-AB İlişkileri Sürecine Bakışı: Türkiye’deki ÜniversitelerdeBir Alan Çalışması

Uluslararası İlişkiler Konseyi - Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 May 2018

Avrupalı Türklerin Siyasî Perspfektifleri: Almanya Örneğinde Bir Analiz

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.557-583

Türkiye Avrupa Birliği Tam Üyelik Müzakere Süreci

Seminer, İstanbul, Turkey, 22 October 2015

Türkiye AB İlişkilerinde Güncel Durum

Kültarlerarası Etkileşim ve Göç Çerçevesinde AB ve Türkiye - Almanya İlişkileri, İstanbul, Turkey, 7 - 10 May 2015

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

28

Citation (Scholar)

5

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

28

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals