Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AMERİKAN SİNEMASINDA TÜRK HAPİSHANESİ OLGUSU VE TÜRKİYE TÜRK İMAJLARI GECEYARISI EKSPRESİ DEHŞETE YOLCULUK VE HAPİSHANE ATEŞİ FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, cilt.1, sa.1, ss.20-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Various Representations of Jews in Turkish Cinema

Journal of Religion&Film, cilt.20, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Rise of Synthetic Marijuana in Turkey The Bonzai Phenomenon of the 2010s

Addicta: The Turkish Journal on Addictions, cilt.1, sa.1, ss.41-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Manevi Danışmanlık veRehberlik Uygulamalarının Yeri ve Önemi İstanbul Örneği

1. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2016, cilt.2, ss.127-140

Başlangıcından Günümüze Türk Sinemasında Yahudilerin Farklı Temsilleri

Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015, ss.265-287

Jews of Turkey From Subjects of the Empire to Citizens of the Nation State

Third Annual Conference on the Muslim World: Minorities in the Muslim World, 26 - 30 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Fransa’da Siyasi Gelişmelerde Türk ve Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Vakaları

Fransa’da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015/2016 Yılları İzleme Raporu, Nuri Tınaz,Meltem Çelik Dirsehan, Semra Meral, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.37-48, 2017

Türkiye'de Din ve Siyaset

Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Yrd.Doç.Dr.Melih Çoban&Doç.Dr.Gülay Ercins, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.201-252, 2016