General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Public Finance, Department Of Fiscal Economic

Metrics

Publication

42

Thesis Advisory

22

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü’nde tamamladı. 2002 yılına kadar aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Marmara Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.  Başlıca araştırma alanlarını; vergi teori ve politikaları, vergi uygulamaları, Türk vergi sistemi, belediye tahvilleri, koşullu mali yükümlülükler, yolsuzluk, tek para sistemi altında maliye politikalarının uyumlaştırılması oluşturmaktadır.