Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

  • 2013 - 2015 Araştırma Görevlisi

    Giresun Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü