Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Piano Education in Adults

Academic Journals, cilt.14, sa.13, ss.458-464, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

L.V BEETHOVEN’xxİN KLASİK SONAT ALLEGROSU FORMUNA KATKILARI

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI: Bilim Kurulu Üyeliği, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.389-425

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Programlarında Yer Almayan Korrepetisyon Dersinin Gerekliliği

1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016, cilt.1, ss.181

ÇİN MÜZİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DÜNYA MÜZİĞİNE ETKİLERİ

TÜRKİYE’xxDE BUGÜNDEN YARINA MÜZİK EĞİTİMİ: Bilim Kurulu Üyeliği, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2010, cilt.2, ss.721-725

Kitap & Kitap Bölümleri