Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Organizational Trust in Municipalities and Municipal Companies on Organizational Commitment

Strategic Public Management Journal, sa.12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YEREL YÖNETİMLERDE KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KATILIMCI YÖNETİŞİMİN ROLÜ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AK Parti Döneminde (2002-2015) Sosyal Yardım Uygulamaları

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.1045-1059, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Finansman Kaynağı Olarak Belediyelerde Borçlanma

T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.293-315, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerde Açıklık Politikaları

Öneri Dergisi, sa.40, ss.173-183, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Politika ve Sosyal Haklar Vatandaşlık Haklarının Yeniden Kavramsallaştırılması Arayışı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.17, ss.63-80, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urban Vision A Strategic Planning

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, cilt.1, sa.29, ss.81-90, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organizational Commitment and Case Study on The Union of Municipalities of Marmara

Regional and Sectoral Economic Studies, sa.2, ss.29-57, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediye Denetiminde Bir Model Önerisi Belediye Halk Denetçisi

Anlayış Dergisi, sa.10, ss.62-63, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Metropolitan Alanlarda Merkezi Denetim

Öneri Dergisi, sa.10, ss.59-62, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

SU VE KANALİZASYONİDARELERİNDE İNSANKAYNAKLARI YÖNETİMİ

ŞEHİRLERDE SU VE ATIKSU HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ, Prof. Dr. Adem Esen, Doç. Dr. Orhan Veli Alıcı, Editör, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ, ss.179-198, 2020

Ombudsman ve Devlet Denetleme Kurulu

TÜRKİYE DE YÖNETİM GELENEĞİ, Davut Dursun – Hamza Al, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.55-85, 2010 Creative Commons License