Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YEREL YÖNETİMLERDE KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KATILIMCI YÖNETİŞİMİN ROLÜ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AK Parti Döneminde (2002-2015) Sosyal Yardım Uygulamaları

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.1045-1059, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Finansman Kaynağı Olarak Belediyelerde Borçlanma

T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, no.34, ss.293-315, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerde Açıklık Politikaları

Öneri Dergisi, no.1, ss.173-183, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Politika ve Sosyal Haklar Vatandaşlık Haklarının Yeniden Kavramsallaştırılması Arayışı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.9, ss.63-80, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urban Vision A Strategic Planning

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, cilt.1, ss.81-90, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organizational Commitment and Case Study on The Union of Municipalities of Marmara

Regional and Sectoral Economic Studies, no.10, ss.29-57, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediye Denetiminde Bir Model Önerisi Belediye Halk Denetçisi

Anlayış Dergisi, no.2, ss.62-63, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Metropolitan Alanlarda Merkezi Denetim

Öneri Dergisi, no.2, ss.59-62, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

SU VE KANALİZASYONİDARELERİNDE İNSANKAYNAKLARI YÖNETİMİ

ŞEHİRLERDE SU VE ATIKSU HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ, Prof. Dr. Adem Esen, Doç. Dr. Orhan Veli Alıcı, Editör, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ, ss.179-198, 2020

Ombudsman ve Devlet Denetleme Kurulu

TÜRKİYE DE YÖNETİM GELENEĞİ, Davut Dursun – Hamza Al, Editör, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.55-85, 2010