Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Organizational Trust in Municipalities and Municipal Companies on Organizational Commitment

Strategic Public Management Journal, no.12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

YEREL YÖNETİMLERDE KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KATILIMCI YÖNETİŞİMİN ROLÜ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.30, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AK Parti Döneminde (2002-2015) Sosyal Yardım Uygulamaları

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.1045-1059, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Finansman Kaynağı Olarak Belediyelerde Borçlanma

T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.293-315, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Yönetimlerde Açıklık Politikaları

Öneri Dergisi, no.40, pp.173-183, 2013 (International Refereed University Journal)

Sosyal Politika ve Sosyal Haklar Vatandaşlık Haklarının Yeniden Kavramsallaştırılması Arayışı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.17, pp.63-80, 2012 (National Refreed University Journal)

Urban Vision A Strategic Planning

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, vol.1, no.29, pp.81-90, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organizational Commitment and Case Study on The Union of Municipalities of Marmara

Regional and Sectoral Economic Studies, no.2, pp.29-57, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belediye Denetiminde Bir Model Önerisi Belediye Halk Denetçisi

Anlayış Dergisi, no.10, pp.62-63, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Metropolitan Alanlarda Merkezi Denetim

Öneri Dergisi, no.10, pp.59-62, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Yol Ayrımı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş

in: Farklı Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Elvettin Akman, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1-24, 2021

SU VE KANALİZASYONİDARELERİNDE İNSANKAYNAKLARI YÖNETİMİ

in: ŞEHİRLERDE SU VE ATIKSU HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ, Prof. Dr. Adem Esen, Doç. Dr. Orhan Veli Alıcı, Editor, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ, pp.179-198, 2020

Ombudsman ve Devlet Denetleme Kurulu

in: TÜRKİYE DE YÖNETİM GELENEĞİ, Davut Dursun – Hamza Al, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.55-85, 2010 Creative Commons License