General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Department Of Islamic History
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

69

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

9

Thesis Advisory

4

Open Access

3

Biography

1979 yılında Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede 2002 yılında İbn A‘sem el-Kûfî’nin Kitâbü’l Fütûh’unda Hz. Ebû Bekir Dönemi isimli çalışma ile yüksek lisansını, 2008 yılında Seyf b. Ömer ve Tarihçiliği isimli tez ile de doktorasını tamamladı. 2001-2010 tarihleri arasında Maltepe'de öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 2010-2012 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde; 2012-2013 yılları arasında Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012-2013 tarihleri arasında sahasıyla ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Ürdün’de bulundu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2018 yılında doçent oldu. Alanıyla ilgili kitapları, değişik dergilerde tercüme ve telif makaleleri bulunmaktadır.  Arapça ve İngilizce bilmektedir.