General Information

Institutional Information: Institute Of Turkic Studies, Department Of Asian Languages ​​And Cultures
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Sahin Liaisan

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Tataristan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) doğumlu L. Şahin, lisans öğrenimini 1990-1995 yılları arasında Kazan Devlet Üniversitesi Tatar Filolojisi, Tarihi ve Doğu Dilleri Fakültesinde gördü.

1995 yılında Türkiye’ye yerleşti ve 1997 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde çevirici olarak göreve başladı.

Birinci yüksek lisans öğrenimini MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalında Tatar İctimai Merkezi’nin İlk Kurucu Kurultayı (17-18 Şubat 1989) adlı tezini savunarak 1998 yılında tamamladı.

İkinci yüksek lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Soviet Studies on Turkey, 1917-1991: Institutional History and Analytical Perspectives adlı tezini savunarak 2005 yılında tamamladı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde gördüğü doktora öğrenimi sırasında TÜBİTAK burslusu olarak Tataristan Cumhuriyetinde 3 ay bilimsel araştırmalarda bulundu. Rusya Federasyonu Tarih Öğretiminde Ulusal Kimlik Arayışları: Tataristan Cumhuriyeti Örneği adlı doktora tezini 2014 yılında savundu.

2007 yılından itibaren MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve MÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Rusça Dil Bilgisi ve Sovyet Dönemindeki Türkoloji Çalışmaları üzerine lisans ve lisansüstü dersleri verdi. 2016 yılının Mart-Haziran aylarında MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Tatarca Dil Kursunu yürüttü. 2019 yılının Mayıs ayında Erasmus+ KA107 programı kapsamında Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsünde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

L. Şahin 18.01.2017 tarihinden itibaren MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Erazmus+ KA107 Uluslararası Hareketlilik Programı Koordinatörü görevini yürütmektedir. 2017 yılında L. Şahin’in koordinatörlüğünde yapılan Erasmus+ KA107 Ortak Ülkelerle Hareketlilik Başvurusu desteklenmeye hak kazanmış; böylece MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesinin Erasmus+ KA107 programına başvuran bölümleri arasında hibeyi kazanan ilk bölümü olmuştur. Kazanılan hibe ile 2018-2019 öğretim yılının bahar döneminde Rusya’daki üç üniversite (Moskova Devlet Üniversitesi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Kazan (İdil Boyu) Federal Üniversitesi) ile akademik personel ders verme hareketliliği gerçekleştirilmiştir.

MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsündeki görevini sürdüren Şahin’in İdil-Ural ve Sibirya bölgelerindeki Türk toplulukları başta olmak üzere Rusya’daki Türk toplulukların tarihi ve bugünkü durumu, Rusya’da tarih eğitimi meseleleri, Rusya'da Türkoloji çalışmaları, Türkiye’deki İdil-Ural kökenli göçmen Tatar topluluğu üzerine Türkçe, Tatarca, Rusça ve İngilizce dillerinde yayımlanan makaleleri, bildirileri, bilimsel kitap ve ders kitabı bölümleri; ayrıca Türkçeden Rusçaya ve Rusçadan Türkçeye bilimsel eser çevirileri bulunmaktadır.

Contact

Email
leysen@marmara.edu.tr
Other Email
leysensahin@gmail.com
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/leysen
Office Phone
+90 216 345 6069
Address
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araş. Ens. Göztepe Kampüsü, Enstitüler Binası, 3. Kat. Kadıköy - İstanbul