Araştırma Alanları

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı