Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Scholarship Selection in Higher Education with VIKOR Method

International Journal of Assessment Tools in Education, cilt.7, sa.3, ss.379-391, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BURSİYER SEÇİMİ

19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU 2018, 17 - 20 Ekim 2018