Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Personal computer-based visible spectrophotometer design

MEASUREMENT & CONTROL, cilt.51, ss.311-320, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Embedded System Design to Build Real-Time 2D Maps for Unknown Indoor Environments

Sakarya University Journal of Science, cilt.23, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Dynamic Analysis of BLDC Motor by Using Matlab/Simulink and Mathematica

CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), Pucon, Şili, 18 - 20 Ekim 2017 identifier

Developing a graduate level embedded system programming course content by using blended programming methodologies Text based and graphical

2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2014, ss.1010-1015 identifier identifier

Mikroişlemciler Dersi İnternet Destekli Laboratuvar Uygulaması

Akademik Bilişim Konferansı, Konya, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2002

Mikroişlemci Çevre Birimlerinin Uygulamalı Eğitiminde Bilgisayar Destekli Deney Seti

I. Mesleki ve Teknik Eğt. Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 6 - 08 Nisan 1998