Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ŞARKİYATÇI SÖYLEMDE ÖTEKİLİK MEKANLARININ YENİDEN ÜRETİMİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), cilt.7, ss.649-663, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

’xx’xxART EDUCATİON UTOPIAS IN 2000’xxs’xx’xx

SYMPOSIUM, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Haziran 2000, ss.2