Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANTRENÖRLÜK MESLEĞİNE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.1415-1421, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of the Effects of Exercises Applied on UnstableSurfaces on High School Students

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Technical and Tactical Behavior of the Footballers Started Playing Futsal

spor eğitim dergisi, cilt.3, ss.95-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Trainings with Futsal Ball on Dribbling and Passing Skills on Youth Soccer Players

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.7, ss.44-54, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECT OF CORE AND BALANCE TRAINING ONSINGLE-LEG SWAY PARAMETERS ANDWELL-DIRECTED KICK OF MALE SOCCER PLAYERS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, ss.366-378, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DESTRUCTIVE LEADERSHIP IN FOOTBALL: HOW TO PLAYERS PERCEIVE THEIR COACHES DARK SIDE?

Acta Scientiae et Intellectus, cilt.3, ss.75-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATİON OF BODY MASS İNDEX BALANCE AND AGİLİTY FEATURES OF AMATEUR SOCCER PLAYERS ACCORDİNG TO THEİR POSİTİONS

international journal of sport, exercise training science, cilt.1, ss.95-103, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Futbolcularda Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerin Mevkiler Açısından Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, cilt.9, ss.67-78, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FUTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE MOTORSAL ÖZELLİKLERİN MEVKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.67-78, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2010-2011 VE 2018-2019 SEZONLARININ SPORCU SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Congress of Athletic Performance Health in Sports, 25 - 27 Ekim 2019

18-20 Yaş Erkek Snowboardcularda Pliometrik Antrenmanların Slalom İniş Hızına Etkisi

IĞDIR I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Ekim 2018, ss.433-441

PROFESYONEL TURK FUTBOLCULARININ TOPARLANMA YETENEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESİ

7.ULUSLARARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2002, ss.25

Kitap & Kitap Bölümleri

Futbolda Oyun Sistemleri ve Mevkilere Göre Futbolcuların Fiziksel-Fizyolojik Uygunlukları, Futbolda Takım Yönetimi

Futbolun Temelleri, Ali KIZILET,Recep Fatih KAYHAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.3-186, 2017 Creative Commons License

Antrenörlük Felsefesi

Elma Basım, İstanbul, 2009

Futbolda Kenar Yönetimi

Mor-Pa Yayınları, İstanbul, 2005