Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysisof Training Load Perception of Young Soccer Players Based on Some Variables

journal of education issues, cilt.6, sa.1, ss.32-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANTRENÖRLÜK MESLEĞİNE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.68, ss.1415-1421, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Effects of Core-Quick Strength and Core-Plyometric Studies on Balance, Agility and Strength Traits of Volleyball Players

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, sa.3, ss.482-487, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Futsal Antrenmanlarının 16-17 Yaş Erkek Sporcularda Sürat, Çeviklik VeAnaerobik Dayanıklılığa Etkisi

SPOR EĞİTİM, cilt.3, sa.3, ss.63-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An İnvestigation of The Effects of Exercises Applied on Unstable Surfaces on High School Students

Joutnal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.6, ss.77-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Technical and Tactical Behavior of the Footballers Started Playing Futsal

spor eğitim dergisi, cilt.3, sa.3, ss.95-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Trainings with Futsal Ball on Dribbling and Passing Skills on Youth Soccer Players

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.7, sa.3, ss.44-54, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECT OF CORE AND BALANCE TRAINING ONSINGLE-LEG SWAY PARAMETERS ANDWELL-DIRECTED KICK OF MALE SOCCER PLAYERS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, ss.366-378, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DESTRUCTIVE LEADERSHIP IN FOOTBALL: HOW TO PLAYERS PERCEIVE THEIR COACHES DARK SIDE?

Acta Scientiae et Intellectus, cilt.3, sa.6, ss.75-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATİON OF BODY MASS İNDEX BALANCE AND AGİLİTY FEATURES OF AMATEUR SOCCER PLAYERS ACCORDİNG TO THEİR POSİTİONS

international journal of sport, exercise training science, cilt.1, ss.95-103, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Futbolcularda Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerin Mevkiler Açısından Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, cilt.9, ss.67-78, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FUTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE MOTORSAL ÖZELLİKLERİN MEVKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.67-78, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2010-2011 VE 2018-2019 SEZONLARININ SPORCU SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Congress of Athletic Performance Health in Sports, 25 - 27 Ekim 2019

18-20 Yaş Erkek Snowboardcularda Pliometrik Antrenmanların Slalom İniş Hızına Etkisi

IĞDIR I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Ekim 2018, ss.433-441

The Effect of Plyometric Training on Slalom Speed Effect of Landing of 18-20 Years Old Male Snowboarders

International Conference on Humanities and Educational Research, 25 - 28 Şubat 2016

PROFESYONEL TURK FUTBOLCULARININ TOPARLANMA YETENEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESİ

7.ULUSLARARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2002, ss.25

Kitap & Kitap Bölümleri

FUTBOLDA OYUN SİSTEMLERİ VE MEVKİLERE GÖRE FUTBOLCULARINFİZİKSEL-FİZYOLOJİK UYGUNLUKLARI

futbolun temelleri, ali kızılet.recep fatih kayhan, Editör, nobel yayınları, İstanbul, ss.113-144, 2017

FUTBOLDA TAKIM YÖNETİMİ

futbolun temelleri, ali kızılet,recep fatih kayhan, Editör, nobel yayınları, İstanbul, ss.144-186, 2017

Antrenörlük Felsefesi

Elma Basım, İstanbul, 2009

Futbolda Kenar Yönetimi

Mor-Pa Yayınları, İstanbul, 2005