Araştırma Alanları

 • Benzetim, Modelleme ve Tanıma

 • Denetleyiciler

 • Elektriksel ve Manyetik Değişkenlerin Ölçümü ve Kontrolü

 • Endüstriyel Otomasyon

 • Eyleyiciler ve Son Kontrol Aygıtları

 • Kesikli Zaman Sistemleri ve Bilgisayarla Kontrol

 • Kontrol Sistemleri ve Enstrümantasyon

 • Sistem Tanılama

 • Benzetim ve Modelleme

 • Bilgi Görselleştirme

 • Bilgisayarda Grafik

 • Bilgisayarla Görme

 • Ağ Mimarisi

 • Giriş/Çıkış

 • Veri Yapıları

 • Bulanık Kümeler ve Sistemler

 • Programlama Dilleri

 • Yazılım Mühendisliği

 • Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları

 • Elektronik Devreler

 • Elektrik Motoru Sürücüleri