Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diyanet İşleri Başkanlığı nın Hutbe Hizmetlerine Genel Bir Bakış

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.93-107, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Muhammed Hamidullah: Hayatı ve Eserleri

Hayatı kişiliği ve düşünceleri ile Muhammed Hamidullah Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2005, ss.42-52

Mevdudi ve İslam Hukuku

Mevdûdî Hayatı, Görüşleri ve Eserleri Doğumunun Yüzüncü Yılı Anısına Sempozyum, Bursa, Türkiye, 06 Nisan 2003, ss.89-102

Sosyal Dengenin Sağlanması ve Varlıklı-Yoksul Dayanışmasında İki Önemli Kavram: İnfâk ve Îsâr

Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 01 Haziran 2003, cilt.2, ss.368-377

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Medeniyeti İnfak Medeniyetidir

İnfak Hayatın Bereketi, Elif Erdem,Hale Şahin,Rukiye Erdoğdu Demir, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ss.35-43, 2019

Muhammed Hamidullah

Plural Publications, Köln, 2018

Hitabet ve Mesleki Uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2017

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hutbelerle İlgili Faaliyetleri

Hutbe Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.103-121, 2017

Oku Emri İle Başlayan Kur'an'ın İlme Verdiği Değer

Cami ve Kitap, Yüksel Salman,Yunus Akkaya, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.83-94, 2016

Gönülden Gelen Paylaşım: Bir İyilik Türü Olarak Cömertlik ve İnfak

İyilik, Yüksel Salman, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, ss.95-122, 2015

Namaz İbadetinin Tarihsel Süreci

Cami ve Namazla Diriliş, Yüksel Salman,Yunus Akkaya, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.143-160, 2015

Muhammed Hamidullah (Hayatı, Eserleri, Metodu ve Görüşleri)

Çağdaş İslâm Düşünürleri, Cağfer Karadaş, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.143-156, 2007

Coulson’un İslâm Hukukuna Bakışı

Oryantalistlerin Gözüyle İslâm, Ahmet Yücel, Editör, Ragbet Yayınları, İstanbul, ss.189-201, 2003

Ansiklopedide Bölümler