Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A New Apprach for Transformer Cooling SistemsApplication of phase Materials PCM

Acta Physica Polonica A, vol.127, pp.1013-1015, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Comparison of high efficiency and standard induction motors with different speed control methods

Energy Education Science and Technology Part A Energy Science and Research., vol.30, pp.533-538, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

The effect of selection and use of technology education teaching methods and techniques

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.4, pp.2217-2226, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Competencies of Teachers use of Technology in Learning and Teaching Prosses

Electronics and Electrical Engineering, vol.18, pp.93-97, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Competencies of Teachers use of Technology in Learning and Teaching Processes

Elektronika Ir Elektrotechnika, vol.18, pp.93-97, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Symmetrically broken rotor bars effect on the stator current of squirrel-cage induction motor

PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol.87, no.3, pp.313-314, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Experimental Analysis of Different Control Methods for the Speed Control of Alternative-Current Servo Motors

INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, vol.6, no.1, pp.215-222, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An Investigation on the Ship Rudder with Different Control System

Electronics And Electrical Engineering,, pp.28-32, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Stator And Rotor Currents Analyses Of the Inverted Rotor Induction Motor

ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, vol.1, pp.929-934, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Stator and Rotor Voltages Analysis and Magnetic Flux Distribution of the Inverted Rotor Induction Motor

. INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT,, vol.1, pp.188-194, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Akıllı Şebekeler İçin Elektriksel Güç Harcama Verilerinin İnternet Üzerinden Takibini Sağlayan Kablosuz Güç Ölçüm Sistemi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.1425-1433, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of a SCARA Robot with Extensible Arm

International Journal Of Engineering Research and Applications, vol.8, pp.56-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODULAR ROBOT DESIGN AND APPLICATION FOR CHILDREN’S DEVELOPMENT IN MECHATRONICS AND AUTOMATION

IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences, pp.823-828, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODULAR ROBOT DESIGN AND APPLICATION FOR CHILDREN’S DEVELOPMENT IN MECHATRONICS AND AUTOMATION

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, vol.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üç eksenli Masa Tipi CNC Tezgah Tasarımı ve İmalatı

Makinatek, pp.88-90, 2015 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Tren Kontrol Sistemi nin ETCS Türkiyedeki Demiryoluna U ygulanması

otomosyon, pp.110-114, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Sanayi Sektörü İçinde Elektrik Makineleri, Aletleri Ve Cihazları Sanayinin Yeri

3e Enerji, Elektrik, Elektromekanik Dergisi, pp.86-93, 2010 (Other Refereed National Journals)

Stator and rotor currents analysis of the inverted rotor induction motor

IU-Journal of Electrical Electronics Engineering, vol.9, pp.929-934, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of traditional education to computer aided education simulation of three phase rotating area in an induction machine

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.1825-1833, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Motion Control design for speed control of servo motor

Intrnational Journal of Applird Mathematics and Informatics, vol.4, pp.131-137, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jeneratör Sistemlerinin Tanıtımı

3e Electrotech, pp.220-223, 2007 (Other Refereed National Journals)

A Study Of Different Air Gaps On The Effect Of Torque And Efficiency In Induction Machines

Wseas Transactions On Power Systems, pp.1955-1958, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektrik Eğitimi Simülasyon Program Uygulamaları

Uluslararası Eğitim Teknojileri Sempozyumu Ve Fuarı, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amorphous Nüveli Transformatörlerde Enerji Tasarrufu Sağlanması

3e Enerji Elektrik Elektronik, pp.86-90, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Durum Uzay Yaklaşımı ile Fırçasız Doğru Akım Motorlarının İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.16, pp.237-252, 2000 (Other Refereed National Journals)

Durum Uzay Yaklaşımı İle Fırçasız Doğru Akim Motorlarının İncelenmesi

”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, pp.115-128, 2000 (Other Refereed National Journals)

Farklı Stator Sargılı Asenkron Motorların Hava Aralığında Meydana Gelen Dalga Şeklinin Analizi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, pp.115-128, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Elektriksel Harcama Verilerinin Online Takibini Sağlayan Sistem Bütünü Tasarımı

VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMS), 14 - 20 July 2019

Rulman Hatalarının Arduino-MatlabSimulink SeriHaberleşmesi Kullanılarak Tespit Edilmesi

8. International Advanced Technology Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017

MODULAR ROBOT DESIGN AND APPLICATION FOR CHILDREN'S DEVELOPMENT IN MECHATRONICS AND AUTOMATION

3rd International Conference on Advances in Education and Social Science (ADVED), İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2017, pp.1166-1171 identifier

A New Approach for Transformer Cooling Systems Application of Phase Change Materials PCM and Transformer Model for Experimental Materials

4th INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS EXHIBITION (APMAS 2014), Muğla, Turkey, 24 - 27 April 2014

ÇOK EKSENLİ HAREKET KONTROLÜNÜN BİR MANİPÜLATOR KOLU ÜZERİNDE TASARIMI VE UYGULAMASI

e-Journal of New World Sciences Academy, İstanbul, Turkey, 15 January 2010 - 15 January 2011, vol.6

Comparison of traditional education to computer aided education: simulation of three-phase rotating area in an induction machine

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1825-1833 identifier

Rotating Field Voltage Analysis on the Stator and Rotor of the Inverted Rotor Induction Motor

6th WSEAS International Conference on APPLICATIONS of ELECTRICAL ENGINEERING (AEE 07), 26 - 28 June 2007

The speed control of DC servo motor with proportional integral, fuzzy logic and adaptive neuro-fuzzy inference systems

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2007, pp.189-190 identifier

Rotating field voltage analysis on the stator and rotor of the inverted rotor induction motor

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2007, pp.172-173 identifier

Bulanık Mantık Yöntemiyle Asenkron Motorun Stator Akımının Simülasyonu

GAP V. Mühendislik Kongresi. Şanlıurfa, Türkiye, Turkey, 1 - 03 June 2006

A pc based digital storage oscilloscope DSO design with a sound card

International Conference on MODELING AND SIMULATION General Application Embedded Systems Engineering AMSE’06, 1 - 03 June 2006

Transformatör Soğutmalarında ısı Depolayan kimyasal malzeme uygulaması

1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknojileri Kongresi, 25 - 29 May 2005

Güç Sistemlerinin Korunmasında Bilgisayar Destekli Simülasyon Uygulaması

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, 24 - 26 November 2004

Teknik Eğitim Fakültelerinde Elektrik Makineleri Laboratuarının Standardizasyonu

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, 24 - 26 November 2004

Teknik Eğitim Fakültelerinde Elektrik Makineleri Laboratuarının Standardizasyonu

IV.Uluslararası Eğitim Sempozyumu (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591228), Sakarya, Turkey, 15 - 19 September 2004, pp.1-5

Uygulamalı Eğitimlerde İnternet Üzerinden Bilgisayar Destekli Simülasyon Uygulamas

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Uluslararası), 14 - 18 September 2004

Pemanence Of The Knowledge With Tradional, Visual And Experimental Teaching Methods In Technology Education,.

Proceedings Of The Second International Conference On Educational Technology In Cultural Context, 25 - 27 June 2004

Rotating field voltage analysis on the stator and rotor of the invertedrotor induction motor

AEE '07: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference onApplications of Electrical Engineering, 16 May 2003, pp.172-177

Internet Supported Education At Training In Electromagnetics

The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Istanbul, Türkiye, 11 - 16 May 2003

Internet Supported Education At Training In Electromagnetic.

The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 16 - 18 April 2003

influences Of Slf Electromagnetic Fields In Current Carrier Conductors.

Ieee International Symposium On Electromagnetic Compatibility (Yayın No: 3590867), 16 - 18 April 2003 identifier identifier

Teknoloji Eğitimi Uygulamalarında İş Güvenliğİ

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum. Sakarya, Türkiye, 16 - 18 October 2002

Elektrik Eğitimi Simülasyon Program Uygulamaları

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum. Sakarya, Türkiye, 16 - 18 October 2002

Teknoloji Eğitiminde Uygulamalarında İş Güvenliği.

Uluslararası Eğitim Teknojileri Sempozyumu Ve Fuarı (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591215), 19 - 22 September 2002

Türkiye Sanayi Sektörü İçinde Enerji Alanındaki İmalat Sanayinin Yeri,

Türkiye 7. Enerji Kongresi (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591207), Turkey, 19 - 21 September 1997

fuzzy Logic Controller For Constant Out Voltage Of A Three Phase Synchronous Generator

International Conference On Modeling And Simulation, 25-27. (Yayın No: 3590851), 15 - 18 June 2000

asenkron Motorlarda Stator Sargı Yapısındaki Değişikliğin Güç Katsayısına Etkisi.

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi (Kontrol No: 3591191), Turkey, 15 - 19 September 1999

Erken Algılamada Yangın Söndürme Sistemleri.

Beşinci Yanma Sempozyumu (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591211), Turkey, 21 - 23 July 1997, pp.1-7

Elektrik İç Tesisat Malzemeleri Seçiminin Yangın Oluşumuna Etkileri

Beşinci Yanma Sempozyumu, Bursa (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591209, Turkey, 21 - 23 July 1997

Bilgisayarın Osilaskop Olarak Kullanılması.

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, (Kontrol No: 3591195), Turkey, 18 - 22 September 1996

Asenkron Motorlarda Yıldız Noktasının Stator Akiminin Dalga Biçimine Etkisinin Analizi.

Mesleki Ve Teknik Eğitim Sempozyumu , Fırat Üniversitesi (Kontrol No: 3591185), Turkey, 22 - 23 June 1995

üç Fazlı Asenkron Motorun Bir Fazlı Dengeli Olarak Çalıştırılmasının Deneysel İncelenmesi

Mesleki Ve Teknik Eğitim Sempozyumu , Fırat Üniversitesi (Kontrol No: 3591181), Turkey, 22 - 23 June 1995, pp.1-5

Farklı Stator Sargılı Asenkron Motorlarda Boşta Çalışma Kayıplarının Analizi.

Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591176), Turkey, 27 - 30 May 1993

Türkiye de Elektromekanik Sanayinin Durumu

Elemeksem III. Elektromekanik Sempozyumu (Yayın No: 3591178), Turkey, 12 - 22 May 1993

Books & Book Chapters

Elektrik Sistemleri ve Temel Güç Elektroniği

in: Mekatronik Mühendisliğine Giriş, , Editor, Papatya Bilim, İstanbul, pp.257-396, 2018