Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Comparison of high efficiency and standard induction motors with different speed control methods

Energy Education Science and Technology Part A Energy Science and Research., vol.30, pp.533-538, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The effect of selection and use of technology education teaching methods and techniques

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.4, pp.2217-2226, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Competencies of Teachers use of Technology in Learning and Teaching Prosses

Electronics and Electrical Engineering, vol.18, pp.93-97, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Competencies of Teachers use of Technology in Learning and Teaching Processes

Elektronika Ir Elektrotechnika, vol.18, pp.93-97, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Symmetrically broken rotor bars effect on the stator current of squirrel-cage induction motor

PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol.87, no.3, pp.313-314, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Experimental Analysis of Different Control Methods for the Speed Control of Alternative-Current Servo Motors

INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, vol.6, no.1, pp.215-222, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

An Investigation on the Ship Rudder with Different Control System

Electronics And Electrical Engineering,, pp.28-32, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Stator And Rotor Currents Analyses Of the Inverted Rotor Induction Motor

ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, vol.1, pp.929-934, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Stator and Rotor Voltages Analysis and Magnetic Flux Distribution of the Inverted Rotor Induction Motor

. INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT,, vol.1, pp.188-194, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Akıllı Şebekelerde Haberleşme Teknolojisi Ku

Kırklareli University Journal of Engineering and Science, vol.7, no.2, pp.292-304, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Akıllı Şebekeler İçin Elektriksel Güç Harcama Verilerinin İnternet Üzerinden Takibini Sağlayan Kablosuz Güç Ölçüm Sistemi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.1425-1433, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Development of a SCARA Robot with Extensible Arm

International Journal Of Engineering Research and Applications, vol.8, pp.56-61, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

MODULAR ROBOT DESIGN AND APPLICATION FOR CHILDREN’S DEVELOPMENT IN MECHATRONICS AND AUTOMATION

IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences, pp.823-828, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

MODULAR ROBOT DESIGN AND APPLICATION FOR CHILDREN’S DEVELOPMENT IN MECHATRONICS AND AUTOMATION

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, vol.3, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Stator and rotor currents analysis of the inverted rotor induction motor

IU-Journal of Electrical Electronics Engineering, vol.9, pp.929-934, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Motion Control design for speed control of servo motor

Intrnational Journal of Applird Mathematics and Informatics, vol.4, pp.131-137, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Jeneratör Sistemlerinin Tanıtımı

3e Electrotech, pp.220-223, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

A Study Of Different Air Gaps On The Effect Of Torque And Efficiency In Induction Machines

Wseas Transactions On Power Systems, pp.1955-1958, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Elektrik Eğitimi Simülasyon Program Uygulamaları

Uluslararası Eğitim Teknojileri Sempozyumu Ve Fuarı, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Amorphous Nüveli Transformatörlerde Enerji Tasarrufu Sağlanması

3e Enerji Elektrik Elektronik, pp.86-90, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Durum Uzay Yaklaşımı ile Fırçasız Doğru Akım Motorlarının İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.16, pp.237-252, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Durum Uzay Yaklaşımı İle Fırçasız Doğru Akim Motorlarının İncelenmesi

”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, pp.115-128, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Stator Sargılı Asenkron Motorların Hava Aralığında Meydana Gelen Dalga Şeklinin Analizi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, pp.115-128, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Presence of Tidal Current and Wave Energy in Planned Smart Grid Systems on Turkey

ICENAS'21 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, NATURAL AND APPLIED SCIENCE, Adana, Turkey, 24 November 2021 Sustainable Development

SICAK PRES İLE ÜRETİM YAPILAN KALIPLARDA HURDA TAHLİYESİNİN MEKATRONİK KONTROL YÖNTEMİ İLE YAPILMASI

5. Uluslararası mühendislik ve Teknoloji Yönetim Kongresi, Ankara, Turkey, 24 April 2021

EĞİK ASANSÖR TASARIMI VE ANALİZİ

4.uluslar arası mimarlık ve tasarım kongresi, İstanbul, Turkey, 04 December 2020

AKILLI ŞEBEKELERDE RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİNİN BULANIK MANTIK İLE KONTROLÜ

4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 25 July 2020

Elektriksel Harcama Verilerinin Online Takibini Sağlayan Sistem Bütünü Tasarımı

VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMS), 14 - 20 July 2019

Rulman Hatalarının Arduino-MatlabSimulink SeriHaberleşmesi Kullanılarak Tespit Edilmesi

8. International Advanced Technology Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017

MODULAR ROBOT DESIGN AND APPLICATION FOR CHILDREN'S DEVELOPMENT IN MECHATRONICS AND AUTOMATION

3rd International Conference on Advances in Education and Social Science (ADVED), İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2017, pp.1166-1171 identifier

A New Approach for Transformer Cooling Systems Application of Phase Change Materials PCM and Transformer Model for Experimental Materials

4th INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS EXHIBITION (APMAS 2014), Muğla, Turkey, 24 - 27 April 2014

ÇOK EKSENLİ HAREKET KONTROLÜNÜN BİR MANİPÜLATOR KOLU ÜZERİNDE TASARIMI VE UYGULAMASI

e-Journal of New World Sciences Academy, İstanbul, Turkey, 15 January 2010 - 15 January 2011, vol.6

Rotating field voltage analysis on the stator and rotor of the inverted rotor induction motor

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2007, pp.172-173 identifier

The speed control of DC servo motor with proportional integral, fuzzy logic and adaptive neuro-fuzzy inference systems

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2007, pp.189-190 identifier

Bulanık Mantık Yöntemiyle Asenkron Motorun Stator Akımının Simülasyonu

GAP V. Mühendislik Kongresi. Şanlıurfa, Türkiye, Turkey, 1 - 03 June 2006

A pc based digital storage oscilloscope DSO design with a sound card

International Conference on MODELING AND SIMULATION General Application Embedded Systems Engineering AMSE’06, 1 - 03 June 2006

Teknik Eğitim Fakültelerinde Elektrik Makineleri Laboratuarının Standardizasyonu

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, 24 - 26 November 2004

Güç Sistemlerinin Korunmasında Bilgisayar Destekli Simülasyon Uygulaması

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, 24 - 26 November 2004

Teknik Eğitim Fakültelerinde Elektrik Makineleri Laboratuarının Standardizasyonu

IV.Uluslararası Eğitim Sempozyumu (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591228), Sakarya, Turkey, 15 - 19 September 2004, pp.1-5

Uygulamalı Eğitimlerde İnternet Üzerinden Bilgisayar Destekli Simülasyon Uygulamas

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Uluslararası), 14 - 18 September 2004

Pemanence Of The Knowledge With Tradional, Visual And Experimental Teaching Methods In Technology Education,.

Proceedings Of The Second International Conference On Educational Technology In Cultural Context, 25 - 27 June 2004

Rotating field voltage analysis on the stator and rotor of the invertedrotor induction motor

AEE '07: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference onApplications of Electrical Engineering, 16 May 2003, pp.172-177

Internet Supported Education At Training In Electromagnetics

The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Istanbul, Türkiye, 11 - 16 May 2003

Internet Supported Education At Training In Electromagnetic.

The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 16 - 18 April 2003

Elektrik Eğitimi Simülasyon Program Uygulamaları

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum. Sakarya, Türkiye, 16 - 18 October 2002

Teknoloji Eğitimi Uygulamalarında İş Güvenliğİ

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum. Sakarya, Türkiye, 16 - 18 October 2002

Teknoloji Eğitiminde Uygulamalarında İş Güvenliği.

Uluslararası Eğitim Teknojileri Sempozyumu Ve Fuarı (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591215), 19 - 22 September 2002

Türkiye Sanayi Sektörü İçinde Enerji Alanındaki İmalat Sanayinin Yeri,

Türkiye 7. Enerji Kongresi (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591207), Turkey, 19 - 21 September 1997

fuzzy Logic Controller For Constant Out Voltage Of A Three Phase Synchronous Generator

International Conference On Modeling And Simulation, 25-27. (Yayın No: 3590851), 15 - 18 June 2000

asenkron Motorlarda Stator Sargı Yapısındaki Değişikliğin Güç Katsayısına Etkisi.

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi (Kontrol No: 3591191), Turkey, 15 - 19 September 1999

Erken Algılamada Yangın Söndürme Sistemleri.

Beşinci Yanma Sempozyumu (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591211), Turkey, 21 - 23 July 1997, pp.1-7

Elektrik İç Tesisat Malzemeleri Seçiminin Yangın Oluşumuna Etkileri

Beşinci Yanma Sempozyumu, Bursa (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591209, Turkey, 21 - 23 July 1997

Bilgisayarın Osilaskop Olarak Kullanılması.

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, (Kontrol No: 3591195), Turkey, 18 - 22 September 1996

Asenkron Motorlarda Yıldız Noktasının Stator Akiminin Dalga Biçimine Etkisinin Analizi.

Mesleki Ve Teknik Eğitim Sempozyumu , Fırat Üniversitesi (Kontrol No: 3591185), Turkey, 22 - 23 June 1995

üç Fazlı Asenkron Motorun Bir Fazlı Dengeli Olarak Çalıştırılmasının Deneysel İncelenmesi

Mesleki Ve Teknik Eğitim Sempozyumu , Fırat Üniversitesi (Kontrol No: 3591181), Turkey, 22 - 23 June 1995, pp.1-5

Farklı Stator Sargılı Asenkron Motorlarda Boşta Çalışma Kayıplarının Analizi.

Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591176), Turkey, 27 - 30 May 1993

Türkiye de Elektromekanik Sanayinin Durumu

Elemeksem III. Elektromekanik Sempozyumu (Yayın No: 3591178), Turkey, 12 - 22 May 1993

Books & Book Chapters

Elektriksel Sistemler ve Temel Güç Elektroniği

in: Mekatronik Mühendisliğine Giriş, Prof.Dr. Hakan Yavuz, Editor, Papatya Bilim, Ankara, pp.256-298, 2018

Elektrik Sistemleri ve Temel Güç Elektroniği

in: Mekatronik Mühendisliğine Giriş, , Editor, Papatya Bilim, İstanbul, pp.257-396, 2018