Education Information

Education Information

 • 1986 - 1991 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 1985 - 1986 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1991 Doctorate

  Teori ve Pratikte Supranational Avrupa Topluluk Hukuku (yapısal ve operasyonel bir çalışma)

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 1986 Postgraduate

  Pozitif Hukukta Teori ve Pratikte Düşünce Özgürlüğü

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü