Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vergi Güvenliğinin İki Boyutu: Yasallık İlkesi Karşısında Meşru Güven İlkesi

Journal of Life Economics, cilt.3, sa.7, ss.71-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvan İdare Edenin Sorumluluğu

Legal Hukuk Dergisi, sa.55, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanunyoluna Başvurunun İcraya Etkisi

Legal Hukuk Dergisi, sa.54, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mali Demokrasi

KİSS Seminerleri, Türkiye, 08 Mayıs 2018

Un indicateur de la démocratie: le budget

Enjeux sociaux, politiques et mémoriels dans nos sociétés contemporaines, Türkiye, 30 Nisan 2018

Analysis of Democracy Through the Distribution of the National Wealth

8th International Conference of Political Economy, 28 - 30 Haziran 2017

AKP, MHP ve CHP’xxyi Desteklemek: Bir Vatandaşlık Ödevi

Türkiye’xxde Vatandaşlık Rejimi: Vergi Devleti ve Vatandaşlık Bağları, Türkiye, 14 Aralık 2012

Kitap & Kitap Bölümleri