Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Precautions taken by nurses about the prevention of Hospital-Acquired Infections in Intensive Care Units

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.34, ss.399-404, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hepatorenal Sendrom Tanısı Olan Bireylerde Hemşirelik Bakımı

Turk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemsireleri Dernegi, cilt.16, sa.1, ss.19-29, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transversus Abdominis Plan Bloğu ve Hemşirelik Bakımı

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.6, sa.2, ss.381-387, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Nörolojik İşlev Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı

Aydın Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.53-59, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri

1. Boğaziçi Hemşirelik Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2019, ss.165-180

Anxiety, Sexuality and Quality of Life In Stoma Individuals: A Systematic Review

6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 Kasım 2019

Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne İlişkin Tutum ve Görüşleri

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.700-701

Cerrahi duman: Ameliyathane çalışanlarına etkileri ve alınan önlemlerin incelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.692-693

Hepatorenal Sendromda Hemşirelik Bakımı

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.73

Transversus Abdominis Plan Bloğu ve Hemşirelik Bakımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.338

Amputasyon Sonrası Güdük Yeri Yara İyileşmesinde Multidisipliner Yaklaşımın Önemi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.378

Amputasyon Önerilen Diyabetik Ayak Yaralarında Yara Bakımı Hemşireliğinin Etkinliği

5. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.114-115

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonlarından Korunmada Hemşirelerin Aldıkları Önlemler

20. Ulusal Cerrahi Kongresi/15. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2016