Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 Obezite Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 1. Boğaziçi Hemşirelik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2019 1. Boğaziçi Hemşirelik Kongresi

  Oturum Başkanı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2019 Cerrahide Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2018 Yayın Teşvik Ödülü

  Tübitak

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Şubat 2020 Obezite Cerrahisinde ERAS Protokolleri

  Konferans

  Obezite Sempozyumu, Türkiye

 • Kasım 2019 Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri

  Konferans

  1. Boğaziçi Hemşirelik Kongresi, Türkiye