Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Jeopolitik Açıdan Dicle ve Fırat Havzası Örneği

TÜSİAD Görüş, ss.42-47, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Komünist Sistem Sonrası Dönemde Bulgaristan da Türk Azınlık

Türkiye Günlüğü, ss.61-68, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transboundary Water Management in the Euphrates Tigris Watershed Dynamics of Regional Water Cooperation and Governance

NATO Advanced Research Workshop on ”Transboundary Natural Resources Governance in Regions of Extreme Conditions”, Masada Ein Gedi, İsrail, 19 - 21 Kasım 2007, ss.139-164

Dicle Fırat Havzası nın Hidropolitiği ve Türkiye Irak İlişkilerinin Geleceği

Irak Açmazı: Türkiye Açısından Temel Parametreler, İstanbul, Türkiye, 12 Kasım 2007, ss.173-201

Ortadoğu da Sınıraşan Sular Dicle Fırat Havzası Örneği

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-I, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Aralık 1997, ss.307-316

Kitap & Kitap Bölümleri

Kalkınma ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç

Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar, Şirin Öner N. Aslı, Ihlamur-Öner Suna Gülfer, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.279-306, 2018

ISIS as an Actor Controlling Water Resources in Syria and Iraq

Violent Non-State Actors and the Syrian Civil War: The ISIS and YPG Cases, Oktav Özden Zeynep, Parlar Dal Emel, Kurşun Ali Murat, Editör, Springer, Cham, ss.109-125, 2018

Küresel Siyaset ve Çevre

Küresel Siyasete Giriş Uluslararası İlişkilerde Kavramlar Teoriler Süreçler, Balta Evren, Editör, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.457-489, 2014

Transboundary Water Management in the Euphrates-Tigris Basin: Dynamics of Regional Cooperation, Sustainability and Governance

The Jordan River and Dead Sea Basin Cooperation Amid Conflict Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Water Resources and Infrastructure in Areas of Conflict and Extreme Conditions Masada Ein Gedi Israel November 2007, Lipchin Clive, Sandler Deborah, Cushman Emily, Editör, Springer, Dordrecht, ss.139-164, 2009

Dicle-Fırat Havzası’nın Hidropolitiği ve Türkiye-Irak İlişkileri

Irak Açmazı Türkiye Açısından Temel Parametreler, Ayman S. Gülden, Editör, Bigart, İstanbul, ss.173-201, 2008

Twenty First Century Energy Security Debates: Opportunities and Constraints for Turkey

Contentious Issues of Security and the Future of Turkey, Ateşoğlu Güney Nurşin, Editör, Ashgate Publishing, Aldershot, Hampshire, ss.137-150, 2007

İsrail Siyasal Yaşamının Temel Dinamikleri

Değişen Toplumlar Değişmeyen Siyaset Ortadoğu, Atacan Fulya, Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.89-119, 2004

The Hydropolicies of Turkey and Syria on the Euphrates-Tigris Basin: From the Tense Past to a Cooperative Future

Relations arabo turques et Rôle des Elites dans la Modernisation Actes du IIIe Congrès International Arabo Turc Istanbul 22 26 Mai 2002, Temimi Abdeljelil, Öztek Güner (Sous la direction du), Editör, Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information, Zaghouan, ss.143-152, 2003

The Transboundary Watercourses Issue Among Turkey, Syria and Iraq

Orient am Scheideweg Proceedings of the Eighth DAVO Congress 2001, Tamcke Martin, Editör, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, ss.131-141, 2003

Çevre ve Güvenlik İlişkisine Tanımsal Bir Yaklaşım

Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar Göç Yurttaşlık İnsan Hakları Toplumsal Cinsiyet Küresel Adalet ve Güvenlik, Kaya Ayhan, Göksu Özdoğan Günay, Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.333-360, 2003

Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası'nda Sınıraşan Sular Sorunu ve Yansımaları

Cumhuriyetimizin 75 Yılına Armağan Sosyal Siyasal ve Ekonomik Gelişmeler Üzerine Düşünceler, , Editör, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, ss.141-155, 1999

Türkiye'nin Güvenlik Algılamaları Açısından Sınıraşan Sular Sorunu

En Uzun On Yıl Türkiye nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar, Özcan Gencer, Kut Şule, Editör, Boyut Yayınları, İstanbul, ss.381-402, 1998

Ortadoğu’da Sınıraşan Sular: Dicle-Fırat Havzası Örneği

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı I Bildiriler Kitabı Cilt 1, , Editör, T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Vakfı Yayınları, Ankara, ss.307-316, 1997

Ansiklopedide Bölümler